[ Neidio i Gynnwys ]

Marchnata Digidol ar gyfer Busnes

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Gyda chyfnodau canolbwyntio’n wanach nag erioed, mae’n angenrheidiol i fusnesau gael eu gweld ar-lein. Mae angen iddynt fod yn y lle iawn, ar yr adeg iawn.
 
Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Yn y gweithdy hwn, bydd yr arbenigwyr digidol yn Tropic yn eich tywys chi drwy rai o’r adnoddau a llwyfannau mwyaf cyffredin, egluro pryd bydd neu na fydd angen i chi eu defnyddio, a dangos i chi sut i’w gosod yn gywir.
 
Bydd y gweithdy’n ymdrin â’r adnoddau canlynol:
• Meta (Facebook ac Instagram)
• LinkedIn
• Search Engines (Google, Bing)
• Google my Business
• Google Analytics
• Tag Manager
 

Anfonir manylion trwy e-bost ar sut i ymuno â'r sesiwn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau, mae yna groeso i chi gysylltu â ni ar BusinessDevelopmentEvents@BusinessWales.org

Dyddiadau

6 Mawrth 2024, 13:30 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

27 Mawrth 2024, 13:30 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan