[ Neidio i Gynnwys ]

Marchnata Digidol (i ddechreuwyr) - CCIF (Ar-Lein)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau mae COVID-19 wedi effeithio arnynt. Mae'r cwrs ar-lein hwn yn cynnwys marchnata e-bost fforddiadwy, SEO a strategaethau cyfryngau cymdeithasol i ysgogi traffig i wefannau a gwerthiannau. Byddwn yn trafod:

  • Sut i ddatblygu strategaethau marchnata wedi’u harwain gan werthiannau
  • Mesur yr hyn sy’n gweithio a’r hyn sydd ddim
  • Aros ar y blaen gyda SEO a safleoedd ar beiriannau chwilio
  • Dysgu gan eich cwsmeriaid drwy ddefnyddio Google Analytics

Gweithdai busnes am ddim: dysgwch ffyrdd ymarferol o wneud y gorau o offer a thechnolegau ar-lein ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr.

  • Cymorth 1:1 wedi’i deilwra: cael sesiwn gyngor un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol i drafod anghenion eich busnes a chael cynllun wedi’i deilwra.
  • Adolygiad gwefan: cael adolygiad o'ch gwefan am ddim i ddod o hyd i feysydd y gallech eu gwella i gynyddu eich amlygrwydd ar-lein ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

Dyddiadau

1 Rhagfyr 2020, 11:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

9 Rhagfyr 2020, 09:30 - 11:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

17 Rhagfyr 2020, 09:00 - 11:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

7 Ionawr 2021, 09:00 - 11:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

19 Ionawr 2021, 11:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

28 Ionawr 2021, 14:00 - 16:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan