[ Neidio i Gynnwys ]

Marchnata Digidol – Lefel Uwch - CCIF (Gweminar)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau mae CV-19 wedi effeithio arnynt. Mae’r cwrs ar-lein hwn yn cynnwys technegau uwch i’ch helpu i gystadlu yn y byd prysur newydd hwn o werthu ar-lein. Byddwn yn trafod:

  • Datblygu strategaethau marchnata wedi’u harwain gan werthiannau ar gyfer y cyfnod hwn
  • Pa lwyfannau e-fasnach sy’n gweithio orau i chi
  • Creu chwiliadau/ymgyrchoedd PPC llwyddiannus
  • Defnyddio Google Analytics i fireinio eich ymagwedd

Beth fyddwn ni'n ei ddarparu? 

  • Gweithdai busnes am ddim: dysgwch ffyrdd ymarferol o wneud y gorau o offer a thechnolegau ar-lein ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr.
  • Cymorth 1:1 wedi’i deilwra: cael sesiwn gyngor un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol i drafod anghenion eich busnes a chael cynllun wedi’i deilwra.
  • Adolygiad gwefan: cael adolygiad o'ch gwefan am ddim i ddod o hyd i feysydd y gallech eu gwella i gynyddu eich amlygrwydd ar-lein ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

Dyddiadau a lleoliadau

29 Ebrill 2021, 12:30 - 14:30
ONLINE WEBINAR ONLY, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

18 Mai 2021, 10:00 - 12:00
ONLINE WEBINAR ONLY, Bridgend, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

27 Mai 2021, 14:00 - 16:00
ONLINE WEBINAR ONLY, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

8 Mehefin 2021, 11:30 - 13:30
ONLINE WEBINAR ONLY, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

22 Mehefin 2021, 10:00 - 12:00
ONLINE WEBINAR ONLY, Bangor, LL57 2DG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan