[ Neidio i Gynnwys ]

Marchnata, y llun llawn

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae marchnata yn llawer mwy na chyfathrebu, mae'n ymwneud â chyfathrebu'r neges iawn. Yn y gweithdy addysgiadol hwn byddwn yn eich helpu i edrych ar y darlun marchnata ehangach a'ch helpu i ddechrau meddwl am bŵer cynnwys y neges a'r beth sydd genych yn fel pwynt gwerthu unigryw. Hefyd atblygiadau diweddaraf mewn Cyfryngau Cymdeithasol a gwerthu ar-lein.

 

Byddwch yn dysgu:

  • Sut i greu cynllun marchnata.
  • Sut i ymchwilio ac adnabod eich cynulleidfa darged.
  • Sut i ddarganfod eich pwynt gwerthu unigryw.
  • Sut i greu ymgyrch farchnata.
  • Sut i hyrwyddo eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau ar y Cyfryngau Cymdeithasol.

Dyddiadau a lleoliadau

16 Ionawr 2020, 09:15 - 13:15
Brecon Castle Hotel, Brecon, LD3 9DB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

13 Chwefror 2020, 09:15 - 13:15
Ty Myrddin, Carmarthen, SA31 1LP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

19 Mawrth 2020, 09:15 - 13:15
Conrah Hotel, Aberystwyth, SY23 4DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01267 233749
E-bost | Gwefan