[ Neidio i Gynnwys ]

Meithrinwch eich Brand

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Dewch i ganfod strategaeth eich brand, y gwahanol elfennau sydd eu hangen, ac ym mha drefn y dylid mynd i’r afael â nhw.

Dyma beth rydym yn ymwybodol ein bod yn ei gofio a’r hyn sy’n aros yn ein hisymwybod. Ond sut ydych chi’n creu hunaniaeth gofiadwy o safbwynt brand? 

Dysgwch y gwahaniaeth rhwng logo a hunaniaeth brand, a pham fod hynny’n bwysig. Byddwch wedyn yn gweithio trwy gyfres o ymarferion i ganfod eich strategaeth ar gyfer eich brand, y gwahanol elfennau sydd eu hangen arnoch, a’r drefn orau i fynd i’r afael â nhw.

Yn olaf, byddwn yn dangos i chi sut i fod yn gyson er mwyn i’ch cynulleidfa gael profiad gwych ym mhle bynnag y bydden nhw’n eich gweld.  

Dyddiadau

5 Mawrth 2024, 10:00 - 11:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

26 Mawrth 2024, 10:00 - 11:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan