[ Neidio i Gynnwys ]

Moocall – Defnyddio technoleg i synhwyro buwch yn lloea ac yn gofyn tarw

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae perygl i bob ffermwr golli amser a cholli elw. Boed hynny’n amser sy’n cael ei dreulio’n edrych am baent ar gynffon buchod, neu’n aros am arwyddion lloea mewn buwch na fydd yn geni llo am ddyddiau. Mae’r cwmni technoleg amaeth Moocall wedi datblygu cynhyrchion arloesol i helpu ffermwyr i wneud y gorau o’u hamser.

Bydd y gweithdy’n trafod y canlynol:

  • Cost methu buchod yn lloea.
  • Trosolwg o'r synhwyrydd lloea Moocall.
  • Sut i ddefnyddio’r synhwyrydd lloea – arweiniad ar sut i'w osod 
  • Cael gwell elw gyda thechnoleg synhwyro buchod yn gofyn tarw.
  • Darganfod yn fuan os nad yw’r tarw’n perfformio
  • Sut i ddefnyddio’r Moocall HEAT – arweiniad ar sut i'w osod 

 

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithdy, cysylltwch â'r Ganolfan Wasanaeth ar 08456 000 813.

Dyddiadau a lleoliadau

2 Mawrth 2020, 18:00 - 20:00
Marchnad Da Byw Y Trallwng, Y Trallwng, Welshpool, SY21 8SR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 20 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

3 Mawrth 2020, 14:00 - 16:00
Coleg Amaethyddol Glynllifon, Caernarfon, Caernarfon, LL54 5DU

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 17 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

4 Mawrth 2020, 18:00 - 20:00
Marchnad Da Byw Rhuthun, Parc Glasdir, Rhuthun, Sir Ddinbych, Ruthin, LL15 1PB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 17 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


0845 6000 813
E-bost | Gwefan