[ Neidio i Gynnwys ]

Pobl Ifanc mewn Busnes

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cydnabod bod pobl ifanc yn chwarae rôl enfawr yn yr economi lleol. Os rydych yn hunain cyflogedig, meddwl dechrau busnes neu yn berson ifanc sydd mewn busnes, dewch i ymuno gyda ni ar y 9fed o Ragfyr er mwyn ini cael dysgu, rhannu a chefnogi pobl ifanc mewn busnes. Ymunwch â ni ar lawr cyntaf ‘Coffee #1’ yng Nghaerfyrddin fe brynwn ni'r coffi!

Dyddiadau a lleoliadau

9 Rhagfyr 2021, 10:00 - 11:00
Coffee #1 Caerfyrddin, Carmarthen, SA31 1GA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Carmarthen Enterprise Hub
Canolfan S4C Yr Egin
College Road
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 3EQ
United Kingdom: Wales


01267 611298
E-bost | Gwefan