[ Neidio i Gynnwys ]

R&M Williams Digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ar y 7fed o Ragfyr bydd R&M Williams yn cynnal rhith Cwrdd â'r Prynwr ynghylch eu cynllun nesaf a ddyfarnwyd gan Gyngor Abertawe a fydd yn gweld adfywiad cymuned gyfan yng nghanol Abertawe.

Archebwch le i osgoi cael eich siomi.

Byddwch yn gallu cwrdd ag aelodau amrywiol o'r tîm a fydd yn esbonio'r prosiect a phrisiau disgwyliedig pecynnau.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn siarad â busnesau bach a chanolig newydd yn yr ardal leol.

 • Tynnu asbestos
 • Dymchwel
 • Gwaith tir  & Pafio
 •  Sgaffaldiau a gwaith dros dro
 • Gwaith brics ac atgyweiriadau
 • Gwaith coed
 • Gosod cegin
 • Leinin Sych & phlastro
 • Lloriau, finyl a charpedi
 • Peintio/Addurno
 • Alwminiwm- Drysau Ffenestri
 • llenfur
 • Teilio Ceramig
 • Plymio
 • Trydanol
 • Rhaniadau
 • Arwyddion
 • Torri concrid / drilio
 •  Systemau chwistrellu
 •  Systemau rhwystr tân / cladin sgrin glaw
 • Gwaith Gorchudd to
 • Baliwstradau a deciau balconi
 •  Gwaith arweiniol
 • Gwaith Gwynebu
 • Tirlunio a phlannu
 • Ffensys pren a dur S
 • Sgipiau
 • Tynnu gwastraff
 • Diogelwch Safle
 • Draenio ac atgyweirio

Dyddiadau

7 Rhagfyr 2023, 09:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan