[ Neidio i Gynnwys ]

Recriwtio Prentis

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Recriwtio Prentis: Yn ystyried recriwtio prentis? Y Beth a Sut i recriwtio prentis

Ydych chi'n ystyried cymryd prentis, ond ddim yn si┼Ár beth mae'n ei olygu i chi fel cyflogwr?

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i baratoi ar gyfer y rhai sy’n gadael yr ysgol sy’n chwilio am leoliad prentisiaeth.

Yn y sesiwn hon byddwch yn dysgu am y manteision y gallwch eu hennill o gyflogi prentis a'r gwobrau y gall hyn eu cynnig i'ch busnes.

Byddwch yn dod i ddeall sut y gallwch uwchsgilio eich gweithwyr presennol a datblygu gweithlu aml-sgil. 

Byddwn yn rhannu gyda chi beth sydd angen i chi ei wneud i gymryd y camau nesaf i gyflogi prentis, ynghyd â throsolwg o’r hyn i’w ddisgwyl a pham mai dewis prentis yw’r cam nesaf cywir i’ch busnes.

Mae'r gweithdy wedi'i anelu at BBaChau sy'n ystyried neu'n gobeithio cymryd prentis ac sydd angen mwy o wybodaeth i gefnogi eu penderfyniad.

Dyddiadau

6 Mehefin 2024, 11:00 - 12:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

 

 

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan