[ Neidio i Gynnwys ]

Rhaglen Clwstwr Darbodus Toyota - Digwyddiad rhwydweithio (AM DDIM)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Dewch i glywed straeon cwmnïau sydd wedi cymeryd rhan yn y Rhaglen, yn ogystal â gan Aelodau Canolfan Rheoli Darbodus Toyota; a fydd yn cefnogi'r gweithgaredd, yn rhannu eu profiadau ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglลทn â bod yn ddarbodus.

Bydd cyfle i gyfranogwyr rwydweithio, gofyn cwestiynau a rhannu profiadau.

Nid oes rhaid talu i fynd i'r Digwyddiad Rhwydwaith a darperir lluniaeth ysgafn.

 

AGENDA:

Cofrestru a lluniaeth - 10:00

Croeso gan Ganolfan Rheoli Darbodus Toyota  – 10:20

Croeso gan Lywodraeth Cymru – 10:25

Astudiaeth achos Dechrau Darbodus – TBC – 10:30

Cylchoedd Rheoli Ansawdd Toyota – 10:50

Taith o gwmas ffatri Rototherm – 11:20

Kaizen - Arddangosiad ymarferol - 12:00

Dyddiadau allweddol - 12:40

CINIO BWFFE RHWYDWEITHIO – 12.50

Crynhoi a Chwestiynau – 13:40

Dyddiadau a lleoliadau

14 Mawrth 2024, 10:00 - 14:00
Canolfan Rheoli Darbodus Toyota, Deeside, CH5 2TW

Cost: Am ddim

Dewch i glywed straeon cwmnïau sydd wedi bod yn rhan o'r Rhaglen, yn ogystal â chan Aelodau Canolfan Rheoli Darbodus Toyota.

 

Gan Lywodraeth Cymru gyda Chanolfan Rheoli Darbodus Toyota

Gweld lleoliad

Dim ond 18 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

Amodau arbennig

Digwyddiad ar gyfer cwmnïau o Gymru yn unig yw hwn.

 

Nid oes angen esgidiau diogelwch; ond dylech wisgo esgidiau synhwyrol.

 

Pwysig: i gofrestru ar gyfer y digwyddiad, RHAID i chi dderbyn e-bost cadarnhau.

 

E-bostiwch TLMP@gov.wales os oes gennych gwestiynau.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Swyddfeydd Llywodraeth Cymru / Welsh Government Offices
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan