[ Neidio i Gynnwys ]

Rhaglen Clwstwr Darbodus Toyota - Digwyddiad rhwydweithio De Cymru (AM DDIM)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Dewch i glywed straeon cwmnïau sydd wedi cymryd rhan yn y Rhaglen, yn ogystal â gwrando ar Aelodau Canolfan Rheoli Darbodus Toyota; a fydd yn cefnogi'r gweithgaredd, yn rhannu eu profiadau ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglŷn â bod yn ddarbodus.

Bydd cyfle i gyfranogwyr rwydweithio, gofyn cwestiynau a rhannu profiadau.

Nid oes rhaid talu i fynd i'r Digwyddiad Rhwydwaith, a darperir lluniaeth ysgafn.

 

AGENDA:

Cofrestru a lluniaeth– 9:30

Croeso gan Ab In Bev – 10:00 – 10.05

Croeso gan Lywodraeth Cymru – 10.05 – 10.10

Croeso gan Ganolfan Rheoli Darbodus Toyota – 10.10 – 10.15

Taith Ddarbodus AB In Bev – 10.15-10.50

Efelychu Darbodus – 10.50 – 11.30

Astudiaeth Achos Cyfranogwr Clwstwr Darbodus – British Rototherm – 11.30 – 12.00  

CINIO BWFFE RHWYDWEITHIO – 12.00 – 13.00

Taith o’r ffatri 13.00-13.45 (Mae angen Cyfarpar Diogelu Personol - hetiau caled, esgidiau diogelwch, sbectol diogelwch a phlygiau clust. Gellir darparu plygiau clust)

Cwestiynau a chloi 13.45-14.00

 

Digwyddiad ar gyfer cwmnïau o Gymru yn unig yw hwn. Nid yw’n addas ar gyfer ymgynghorwyr. 3 lle yn unig fesul cwmni. 

Pwysig: i gofrestru ar gyfer y digwyddiad, RHAID i chi dderbyn e-bost cadarnhau.  

E-bostiwch TLMP@llyw.cymru os oes gennych gwestiynau.

 

Dyddiadau a lleoliadau

9 Gorffennaf 2024, 09:30 - 14:00
Inbev Uk Ltd, Bragdy Magor, Caldicot, NP26 3RA

Cost: Am ddim

Rhaglen Clwstwr Darbodus Toyota - Digwyddiad rhwydweithio De Cymru (AM DDIM)

Dewch i glywed straeon cwmnïau sydd wedi bod yn rhan o'r Rhaglen, yn ogystal â gwrando ar Aelodau Canolfan Rheoli Darbodus Toyota.

Gweld lleoliad

There are no spaces left on this event but you can add yourself to the reserve list.

Amodau arbennig

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer cwmnïau o Gymru yn unig. Nid yw'n briodol i feddygon ymgynghorol.

Mae lleoedd yn gyfyngedig i uchafswm o 3 fesul cwmni

Nodyn: I gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, RHAID i chi dderbyn e-bost cadarnhau.

Anfonwch e-bost at TLMP@llyw.cymru os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Swyddfeydd Llywodraeth Cymru / Welsh Government Offices
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan