[ Neidio i Gynnwys ]

Rhaglen Garlam Wk6: Cyllid i ddechrau eich busnes SESIWN AR-LEIN

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN

Mae Rhaglen Garlam Tramshed Tech yn cynnig cymorth busnes dwys i nifer o fusnesau newydd sydd eisiau paratoi eu hunain ar gyfer buddsoddiad yn gynt na rhaglenni cefnogi eginol traddodiadol.

Cynhelir y cwrs bob dydd Iau o fis Chwefror tan fis Ebrill ar yr un diwrnod bob wythnos, a bydd y diwrnod yn dilyn y strwythur canlynol:

 • 10.30am – 12.30pm – Gweithdy 1
 • 12.30pm – 1.30pm – Astudiaeth achos
 • 1.30pm – 2.30pm – Cinio
 • 2.30pm – 4.30pm – Gweithdy 2

WYTHNOS 9 (yh):SEFYDLU EICH HUN FEL BUSNES RHYNGWLADOL

Beth fydd cynnwys y cwrs?

Os ydych eisiau masnachu'n rhyngwladol, bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i oresgyn amrywiaeth o heriau i sicrhau eich bod yn deall cyfreithlondeb masnachu y tu allan i'r DU.

 • eFasnach Ryngwladol
 • Gweithredu mewn sawl iaith
 • Gweithgynhyrchu gweledol: sut i weithgynhyrchu dramor
 • Modelau busnes Instagram a modelau busnes digidol byd-eang eraill

WYTHNOS 9 (yb): SUT I ADEILADU TÎM ARWAIN LLWYDDIANNUS

Beth fydd cynnwys y cwrs?

I dyfu eich busnes byddwch angen adeiladu tîm arwain, sy'n faes heriol i'w chael yn iawn. Mae'r gweithdy hwn yn canolbwyntio ar sut i adeiladu eich tîm yn llwyddiannus, ac yn cynnwys:

 • Bod yn glir yngl┼Ěn â chymhellion y cyfarwyddwr
 • Beth yw'r cyfuniad cywir o gyfarwyddwyr
 • Defnyddio rhwydweithiau digidol i ddod o hyd i swyddogion anweithredol y tu hwnt i'ch cylch cysylltiadau uniongyrchol
 • Pa rolau sydd eu hangen arnoch
 • Partneriaid cyflogaeth neu ecwiti
 • Sut i gyflogi'r staff cywir
 • Datblygu staff a rheoli doniau

Dyddiadau a lleoliadau

2 Ebrill 2020, 10:30 - 16:30
SESIWN AR-LEIN, Newtown, SY16 1BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

NODER:

Mae'r gweithdy hwn yn rhan o raglen 12 wythnos. Mae modd i gwmnïau fynychu'r sesiynau unigol perthnasol i dyfu eu busnesau, fodd bynnag, rydym yn eich annog i gofrestru ar gyfer y rhaglen lawn i sicrhau eich bod yn ennill cymaint o sgiliau â phosib i adeiladu busnes llwyddiannus.

Gweler yr amserlen lawn o weithdai yma >

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Newtown Enterprise Hubs
3rd Floor, Royal Welsh Warehouse
Pryce Jones Building
Newtown
Newtown
SY16 1BH
United Kingdom: Wales


01686 806349
E-bost | Gwefan