[ Neidio i Gynnwys ]

Rhedeg eich Busnes Ar-lein: Ble i Ddechrau - CCIF (Gweminar)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Byddwn yn eich arwain drwy bopeth sydd ei angen arnoch i greu neu gomisiynu eich gwefan newydd, gan gynnwys: enwau parth, gwe-letya, cyfeiriad e-bost proffesiynol, diogelwch,llwyfannau gwefannau, a mwy.

Byddwn yn edrych ar:

 • Enwau parth – beth ydyn nhw, sut mae cael un, a beth sydd angen i chi ei ystyried
 • Cyfeiriad e-bost proffesiynol – yr e-bost safon aur, gan ddefnyddio eich parth
 • Lletya – beth ydyw, awgrymiadau ar gyfer dewis darparwr lletya ar gyfer eich gwefan a’ch e-bost
 • Blychau post - rheoli e-bost wedi'i letya
 • Beth yw eich opsiynau– ydy gwefannau am ddim yn werth yr arian?
 • Tystysgrifau SSL – sut i gadw eich gwefan yn ddiogel
 • Beth yw System Rheoli Cynnwys, e.e. WordPress?
 • Manteision ac anfanteision llwyfannau gwefannau hollgynhwysol fel Wix, Shopify
 • Gwefannau proffesiynol/ amhroffesiynol

Beth fyddwn ni'n ei ddarparu? 

 • Gweithdai busnes am ddim: dysgwch ffyrdd ymarferol o wneud y gorau o offer a thechnolegau ar-lein ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr.
 • Cymorth 1:1 wedi’i deilwra: cael sesiwn gyngor un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol i drafod anghenion eich busnes a chael cynllun wedi’i deilwra.
 • Adolygiad gwefan: cael adolygiad o'ch gwefan am ddim i ddod o hyd i feysydd y gallech eu gwella i gynyddu eich amlygrwydd ar-lein ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

Dyddiadau a lleoliadau

24 Mai 2022, 12:00 - 14:00
ONLINE WEBINAR ONLY, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

1 Mehefin 2022, 13:00 - 15:00
ONLINE WEBINAR ONLY, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

22 Mehefin 2022, 10:00 - 12:00
ONLINE WEBINAR ONLY, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan