[ Neidio i Gynnwys ]

Rheolau Rheoli Llygredd Amaethyddol yng Nghymru

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Rheolau Rheoli Llygredd Amaethyddol (Cymru) 2021 yn ei gwneud yn ofynnol i bob fferm gadw llyfr gwaith a map risg i helpu i atal achosion o lygredd o 1 Ionawr 2023. Bydd y gweithdai Dosbarth Meistr mynediad hyn yn cyflwyno gwahanol adrannau o'r llyfr gwaith i gynyddu hyder a gwybodaeth ffermwyr i gwblhau eu llyfrau gwaith eu hunain a rhoi cymorth ymarferol i ffermwyr ddatblygu eu mapiau risg eu hunain.

 

I archebu lle, dewiswch o’r rhestr isod a chysylltwch â’r Swyddog Datblygu perthnasol. Fel arall gallwch gysylltu â Chanolfan Gwasanaeth Cyswllt Ffermio ar 03456 000 813.

Dyddiadau a lleoliadau

11 Rhagfyr 2023, 18:30 - 21:30
Ruthin Farmers Auction, Ruthin, LL15 1PB

Cost: Am ddim

Elen Williams - 07985 379904 / williams.elen@menterabusnes.co.uk

Gweld lleoliad

16 Ionawr 2024, 18:30 - 21:00
Welshpool Livestock Market, Y Trallwng / Welshpool, SY21 8SR

Cost: Am ddim

Elin Haf Williams - 07508 867 212 / elin.haf.williams@menterabusnes.co.uk 

Gweld lleoliad

16 Ionawr 2024, 18:30 - 21:00
Lanta Building Royal Welsh Shouground, Llanelwedd, / Builth Wells, LD2 3SY

Cost: Am ddim

Gwen Price - 07487 254 843 / gwen.price@menterabusnes.co.uk

Gweld lleoliad

22 Ionawr 2024, 18:30 - 21:00
Radnorshire YFC, Llandrindod Wells, LD1 6DF

Cost: Am ddim

Natalie Chappelle - 07985 379 928 / natalie.chappelle@menterabusnes.co.uk

Gweld lleoliad

23 Ionawr 2024, 13:30 - 16:30
Llangefni Rugby Club, Llangefni, LL77 7EU

Cost: Am ddim

Alan Armstrong - 07985 379821 / alan.armstrong@menterabusnes.co.uk

Gweld lleoliad

23 Ionawr 2024, 18:30 - 21:00
Haverfordwest Pavillion, Haverfordwest, SA62 4BW

Cost: Am ddim

Susie Morgan - 07867 908 193 / susie.morgan@menterabusnes.co.uk

Gweld lleoliad

24 Ionawr 2024, 18:30 - 21:00
Pencoed College Bridgend, Bridgend, CF35 5LG

Cost: Am ddim

Hannah Wright - 07984 251 190 / hannah.wright@menterabusnes.co.uk

Gweld lleoliad

31 Ionawr 2024, 13:30 - 16:30
Lampeter Rugby Club, Lampeter, SA48 7JA

Cost: Am ddim

Gwenan Owen - 07896 837725 / gwenan.owen@menterabusnes.co.uk

Gweld lleoliad

1 Chwefror 2024, 13:30 - 16:30
Canolfan Pennal, Machynlleth, SY20 9DS

Cost: Am ddim

Grisial Pugh Jones - 07904457316 / grisial.pugh.jones@menterabusnes.co.uk

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


03456 000 813
E-bost | Gwefan