[ Neidio i Gynnwys ]

Rheoli eich cyllid & treth

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae'r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu. Mae hwn yn weithdy ymarferol ac yn eich galluogi i deimlo'n hyderus ac yn deall y rhesymau pam treth a chadw llyfrau da yw arferion busnes hanfodol a sain.

Mae'r gweithdy hwn yn edrych ar elfennau ariannol o redeg eich busnes. Mae'n cyflwyno'r datganiadau ariannol sylfaenol, yn dangos i chi sut y creir Cyfrif Elw a Cholled a sut i ddarllen mantolen. Yn fyr, mae'n eich helpu i ddeall digon o'r manylion i chi allu cymryd rheolaeth o'ch busnes.

Erbyn diwedd y sesiwn hwn byddwch:

  • Deall y datganiadau ariannol sylfaenol ar gyfer eich busnes
  • Gwybod am sut i greu cyfrif elw a cholled a darllen mantolen
  • Adnabod sut i lunio rhagolwg llif arian a’i ddefnyddio er mwyn cadw llygad ar eich arian
  • Deall y ffyrdd gwahanol o ragweld gwerthiannau
  • Gwybod sut i baratoi ffigyrau

Bydd y bwriad i gyflwyno treth digidol hefyd yn cael ei drafod a sut i sicrhau nad ydych yn cael eu gadael drysu gan y newidiadau i gyflwyno ffurflenni.  Bydd y cyflwyniad yn esbonio beth treth digidol, sut a pham ei fod yn cael ei gyflwyno.

 

 Archebu eich lle, ffoniwch 01656 868500.

 

Mae'r gweithdy hwn yn ddelfrydol ar gyfer busnesau hunan-gyflogedig neu fusnesau masnachu bach gyda llai na 5 o weithwyr

** Noder, ni allwn dderbyn y canlynol: **

Dim mwy na 1 o gynrychiolwyr ym mhob busnes yn y digwyddiad hwn

** Os ydych chi'n byw y tu allan i Gymru ond yn bwriadu sefydlu busnes yng Nghymru, fe'ch derbynnir ar ein Gweithdai **

Dyddiadau a lleoliadau

29 Ionawr 2020, 09:30 - 16:00
Canolfan yr amgylchedd Abertawe, Swansea, SA1 1RY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

10 Chwefror 2020, 09:30 - 16:00
Prifysgol De Cymru-Cyfnewidfa (Casnewydd), Newport, NP20 2BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

11 Chwefror 2020, 09:30 - 16:00
Canolfan Fusnes Sandfields, Port Talbot, SA12 7PT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

19 Chwefror 2020, 09:30 - 16:00
Y Maltings, Cardiff, CF24 5EA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan