[ Neidio i Gynnwys ]

Seminar Gweithredwyr Bws a Choetsus Moethus PSV 2019 - Caerdydd, CP2

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae'r seminar hwn wedi'i anelu tuag at weithredwyr bws a choets PSV yng Nghymru sydd â thrwydded cyfyngiad; safonol cenedlaethol neu drwydded safonol rhyngwladol.

Fe'i cyflwynir trwy gydweithrediad Busnes Cymru; Asiantaeth Safonau Cerbydau Gyrwyr (DVSA); Comisiynydd Traffig Cymru a Llywodraeth Cymru.

Y prif feysydd a gwmpesir yw:

  • y Comisiynydd Traffig Cymru yn sôn am faterion cyfredol ac yn y dyfodol sy'n effeithio ar weithredwyr PSV yng Nghymru a fydd yn cynnwys cyflwyniad gan y DVSA;
  • cyfres o gyflwyniadau gan Fusnes Cymru yn ymwneud â'r ffordd i olyniaeth; strwythurau busnes; rheoli costau sy'n amrywio; recriwtio a chadw staff; marchnata a hyfforddiant.

 

Cyfeiriwch at yr agenda atodedig am ragor o wybodaeth a theithlen ar gyfer diwrnod y digwyddiad.

 

Fel gweithredwr PSV, fe'ch anogir gan Gomisiynydd Traffig Cymru i fynychu un o'r pedair seminar sy'n digwydd ledled Cymru sydd hefyd wedi'u rhestru ar y wefan hon.   Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob cwestiwn / blwch sy'n ofynnol fel rhan o'r broses archebu lle.

Dyddiadau a lleoliadau

21 Mehefin 2019, 09:30 - 16:30
Llywodraeth Cymru, Caerdydd. CF10 3NQ, Cardiff, CF10 3NQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Mae'r amodau canlynol yn berthnasol i'r digwyddiad hwn

Mae'r digwyddiad hwn wedi'i gyfyngu i weithredwyr bws a choets PSV yn unig sydd â trwydded gweithredu chyfyngiad; safonol (gweithrediadau cenedlaethol) neu drwydded safonol (gweithrediadau cenedlaethol a rhyngwladol).

Mae presenoldeb ym mhob seminar yn ddarostyngedig i gapasiti a bydd yn cael ei ddyrannu ar sail y cyntaf i'r felin, yn seiliedig ar y pryd y gwneir cofrestriad llawn a derbyn chadarnhad. Pan gaiff capasiti ei gyrraedd mewn seminar arbennig bydd y cofrestriad ar gyfer y digwyddiad hwn yn cau ac ni fyddwch yn gallu cofrestru. Awgrymir ar yr adeg honno eich bod yn archebu lle i ddigwyddiad arall fel dewis arall os yw ar gael o hyd.

Wrth fynychu, enwebwch uchafswm o ddau berson o'ch sefydliad. Dylai'r rhain fod:

  •  eich deiliad rheolwr trafnidiaeth (tystysgrif cymhwysedd);
  •  y sawl sydd yn gwneud y penderfyniadau oddi fewn i'ch busnes.

 

Teithio i/o’r seminar

Os ydych yn bwriadu teithio i/o’r seminar gan ddefnyddio cludiant cyhoeddus, cliciwch ar y ddolen ganlynol ar gyfer cyfleuster cynllunio teithiau Traveline Cymru https://www.cymraeg.traveline.cymru/ .

Nid yw parcio ar gael yn y cyfleuster hwn. Efallai y bydd parcio talu ac arddangos ar y stryd ar gael y tu allan i'r adeilad, yn amodol ar argaeledd.

 

Cyrraedd swyddfeydd Llywodraeth Cymru

Pan fyddwch yn cyrraedd y giât diogelwch cewch eich cyfeirio i’r derbynfa. Bydd yn rhaid i chi lofnodi yn nerbynfa’r adeilad cyn symud drwy broses ddiogelwch sy’n debyg i’r hyn a geir mewn maes awyr.  Bydd angen i chi ganiatáu ychydig o funudau’n ychwanegol ar gyfer hyn. Unwaith y bydd y broses ddiogelwch ar ben byddwch yn cael eich arwain i’r ystafell gyfarfod berthnasol.

 

Bydd lluniaeth ar gael rhwng 0930 a 1000 yn cynnwys cinio bwffe.

 

Bydd gan bob digwyddiad ddyddiad cau ar gyfer archebu lle. Os nad ydych wedi archebu'ch lle erbyn y dyddiad a bennir ac nad ydych wedi derbyn e-bost cadarnhad o'ch archeb, ni chaniateir i chi fynychu.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Additional Information

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01745 585 025
E-bost | Gwefan