[ Neidio i Gynnwys ]

Sesiwn Wybodaeth am Ganolfannu Menter

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae cyfres o ddigwyddiadau wedi'i threfnu ar gyfer staff Llywodraeth Cymru er mwyn codi eu hymwybyddiaeth o'r pum Canolfan Fenter ranbarthol.

Bydd y cyfle hwn yn eich helpu i ddeall sut mae'r Canolfannau hyn yn gweithio er mwyn ichi fedru rhoi cyhoeddusrwydd iddyn nhw a'u gwasanaethau ar lefel ranbarthol. Bydd y digwyddiadau hyn hefyd yn gyfle i feithrin cysylltiadau ac i greu rhwydweithiau a bydd hefyd yn sbarduno atgyfeiriadau a chyfleoedd i gydweithio.

Os ydych yn gweithio gydag entrepreneuriaid, busnesau sydd wedi'u sefydlu eisoes neu gyrff cyswllt, neu os oes diddordeb gennych mewn dysgu mwy am y canolfannau menter, bydd dod i un o'r digwyddiadau hyn yn fodd i chi ehangu'ch gwybodaeth am wasanaeth newydd yr ydym yn ei ddarparu ledled Cymru.

Dyma fanylion y digwyddiadau:

  • MSparc Gaerwen – 17 Mai 10:00 - 12:00
  • ICE Caerffili – 22 Mai 13:00 - 15:00
  • Canolfan Wrecsam – 23 Mai 11:00 - 13:00
  • Yr Egin, Canolfan Caerfyrddin – 30 Mai 13:00 - 15:00
  • Adeilad Pryce Jones, Y Drenewydd – 30 Mai 10:30 - 12:30

Drwy ddod i un o'r digwyddiadau hyn, byddwch yn dod i ddeall pwrpas y canolfannau hyn a'r gwasanaethau y maen nhw’n eu cynnig. Cewch gyfle i fynd ar daith o amgylch y ganolfan ac i rwydweithio gyda'r staff yno a chewch gyfle hefyd i ofyn cwestiynau.

Ni fyddwn yn darparu lluniaeth ond bydd lluniaeth ar gael mewn rhai o'r lleoliadau.

Os na fydd modd ichi ddod ar ôl archebu, gofynnwn ichi ganslo gan mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael.

Dyddiadau a lleoliadau

23 Mai 2019, 11:00 - 13:00
Canolfan Wrecsam, Wrexham, LL11 1AT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

30 Mai 2019, 10:30 - 12:30
Adeilad Pryce Jones, Y Drenewydd, Newtown, SY16 1BJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

30 Mai 2019, 13:00 - 15:00
Yr Egin, Canolfan Caerfyrddin, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan