[ Neidio i Gynnwys ]

Sicrhau eich busnes fferm ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol - yw menter ar y cyd yn opsiwn?

Trosolwg

Cost: Am ddim

Pur anaml y mae olyniaeth fferm yn broses syml, ac i rai, does dim olynydd amlwg mewn lle.

Mae rhaglen Mentro yn gallu paru tirfeddianwyr gyda newydd-ddyfodiaid sy'n gallu ymuno â'r busnes i ffermio ar y cyd. Serch hynny, gall fod yn gam enfawr ac mae llawer o oblygiadau i'w hystyried.

Bydd y digwyddiad hwn yn cefnogi ac arwain ffermwyr drwy'r broses ac yn trafod yr elfennau cyfreithiol ac ariannol o sefydlu menter ar y cyd gyda phartner busnes newydd, gan gynnwys y goblygiadau treth a strwythur y busnes.

Bydd siaradwyr yn cynnwys: y cyfreithiwr Dr Nerys Llewelyn Jones, Agri Advisor; yr ymgynghorydd busnes Wendy Jenkins, CARA; â thirfeddianwr sydd eisioes wedi sefydlu menter ar y cyd .

 

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiadau sydd yn cael eu cynnal yn y Canolbarth/De, cysylltwch â Delyth Jones ar 01970 631422 / delyth.jones@menterabusnes.co.uk

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiadau sydd yn cael eu cynnal yn y Gogledd, cysylltwch â Gwydion Owen ar 01745 770039 / gwydion.owen@menterabusnes.co.uk

Dyddiadau a lleoliadau

14 Tachwedd 2019, 19:30 - 21:30
Pant Du, Caernarfon, LL54 6HE

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

20 Tachwedd 2019, 19:30 - 21:30
Hotel Mariners, Hwlffordd, Sir Benfro, Haverfordwest, SA61 2DU

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

9 Rhagfyr 2019, 19:30 - 21:30
Marchnad Da Byw Y Trallwng, Y Trallwng, Welshpool, SY21 8SR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

10 Rhagfyr 2019, 19:30 - 21:30
The Manor, Crucywel, Crickhowell, NP8 1SE

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Telerau Busnes

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR), mae hysbysiad preifatrwydd digwyddiadau yn rhoi gwybod i chi pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad iddi. Drwy archebu lle ar gwrs neu ddigwyddiad Cyswllt Ffermio, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.

Drwy drefnu lle yn un o ddigwyddiadau/cyrsiau Cyswllt Ffermio neu Lywodraeth Cymru, rydych yn derbyn telerau ac amodau cyffredinol defnyddio gwasanaethau ar-lein Llywodraeth Cymru, ac yn derbyn Hysbysiad Prosesu Teg Cyswllt Ffermio.
Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gynnig gwasanaethau personol neu leol i chi, rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth, holi eich barn a'n helpu i wella ein gwasanaethau.
Mae'n debygol y bydd gan wefannau rydym yn rhoi dolen iddynt Delerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â thybio bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.
Mae cynrychiolwyr yn cydnabod bod deunyddiau cyrsiau a rhaglenni neu gopïau ohonynt yn eiddo i ddarparwyr hyfforddiant ac y gallant fod yn destun hawlfraint. Cytunir na fydd cynrychiolydd na'i gorff noddi yn copïo'r deunyddiau hynny, yn llawn neu'n rhannol, heb gael caniatâd ysgrifenedig darparwr yr hyfforddiant.
Rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio amser y sesiynau hyn unrhyw bryd hyd at amser dechrau'r sesiwn; rhoddir gwybodaeth unigol am bob cwrs.
Gall cynrychiolwyr hefyd ganslo eu lle unrhyw bryd drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost a gawsant fel cadarnhad neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau.
Mae Canolfan Gwasanaethau Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.
I gael rhagor o wybodaeth am Gyswllt Ffermio, ewch i'n gwefan neu ffoniwch ni ar 08456 000 813.
Mae'r cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan Gyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru a darparwyr eraill yn y sector cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn gyfrifol am wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr eraill ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a allai ddigwydd pe baech yn gweithredu ar yr wybodaeth honno.

Trefnydd y digwyddiad

Farming Connect
Farming Connect
Unit 3, Science Park
Aberystwyth
SY23 3AH
United Kingdom: Wales


0845 6000 813
E-bost | Gwefan