[ Neidio i Gynnwys ]

Sioe Deithiol Dal y Llanw

Trosolwg

Cost: Am ddim

Prosiect ynni llif llanw Menter Môn ydy Morlais. Mae’n rheoli ardal 35Km² o wely’r môr ger Ynys Cybi, Ynys Môn. Mae gan y cynllun y potensial i gynhyrchu hyd at 240MW o drydan glân carbon isel.

Rydym yn gorchuddio pob sir yng Ngogledd Cymru. Ein nod yw cynnig cymorth ac arweiniad wrth ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth i dendro ar gyfer caffael llif llanw.

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

Cwmnïau sydd wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru sydd eisiau creu perthnasoedd, gyda datblygwyr llif llanw yn cael eu lleoli ym Morlais.

Beth fydd yn cael ei drafod?

Creu map ffordd ar gyfer eich cwmni.

Deall cadwyn gyflenwi llif y llanw.

Trafod uwchsgilio eich gweithlu presennol.

 

Gwnewch yn si┼Ár eich bod yn archebu'r sir y mae eich busnes wedi'i lleoli ynddi wrth archebu.

Dyddiadau a lleoliadau

3 Mehefin 2024, 10:00 - 14:00
Menter Môn Cyf, Porthmadog, LL49 9NU

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae yna 1 lle ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

6 Mehefin 2024, 09:15 - 12:15
Canolfan Fusnes Conwy Business Centre, Llanndudno, LL31 9XX

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae'r digwyddiad hwn yn llawn.

10 Mehefin 2024, 09:30 - 12:30
OpTIC Technology Centre, St Asaph, LL17 0JD

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

20 Mehefin 2024, 09:30 - 12:30
Village Hotel- Chester St David's, Ewole, Deeside, CH5 3YB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

25 Mehefin 2024, 09:30 - 12:30
Wrexham County Borough Council, Wrexham, LL13 9XT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 3 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

Amodau arbennig

Er mwyn mynychu’r digwyddiad hwn bydd angen i ni gasglu eich data personol. Bydd hyn yn cynnwys eich enw, cyfeiriad e-bost, cofrestriad car, gofynion dietegol a gofynion hygyrchedd.

Byddwn yn defnyddio eich manylion cyswllt i anfon gwybodaeth atoch am fynychu’r digwyddiad ac efallai y byddwn yn anfon deunydd o’r digwyddiad atoch wedyn. Pan fydd angen i chi fynd i dderbynfa mewn lleoliad, byddwn yn rhoi enwau'r holl fynychwyr i'r lleoliad ac, os yw'n berthnasol, eich cofrestriad car.

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol am ddim mwy na blwyddyn ar ôl y digwyddiad. Os ydym yn dymuno defnyddio eich data personol am unrhyw reswm heblaw am drefnu’r digwyddiad yna byddwn yn gofyn i chi am hyn fel rhan o’r broses archebu.

I gael gwybod sut rydym yn defnyddio ac yn prosesu gwybodaeth bersonol, darllenwch ein linc https://www.morlaisenergy.com/en/privacy-policy

Termau

We reserve the right to cancel or amend the timings of these sessions at any point up to the statedstart time of the session.

Delegates may also cancel their booking at any time by following the link in their confirmation email.

Delegates are responsible for ensuring that they can access the web site where the event is delivered and for any all and any charges incurred during attendance at the session.

The delegate acknowledges that all course material, program material or copies thereof are and will remain the property of the event provider and are subject to copyright. It is expressly agreed that neither the delegate nor their sponsoring organisation will copy the whole or any part of those materials without the written consent of the event provider.

The event provider accepts no responsibility whatsoever for the subsequent use of the EMS by the delegate or their sponsoring organisation as a result of their participation in the event and shall not be liable for any loss or damage arising to the delegate, their sponsoring organisation or any third parties howsoever that loss or damage arises (save that this provision will not exclude liability for death or personal injury arising from the negligence of the event provider).

No variation to these conditions shall be binding unless agreed in writing between the authorised representatives of the event provider and the delegate and/or their sponsoring organisation. The delegate and their sponsoring organisation acknowledge that these terms and conditions supersede any written or verbal communication

Trefnydd y digwyddiad

Menter Môn Morlais Ltd
Neuadd Y Dref Llangefni
Sgwar Bulkeley
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LR
United Kingdom: Wales


07485920351
E-bost | Gwefan