[ Neidio i Gynnwys ]

Sioe deithiol y Croeso Cymru 2019

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd Croeso Cymru yn cynnal cyfres o sioeau teithiol hanner diwrnod ledled Cymru ym mis Hydref 2019. Bydd y digwyddiadau hanner diwrnod hyn yn canolbwyntio ar Gynllun Gweithredu Blaenoriaethau'r Dyfodol ar gyfer Twristiaeth yng Nghymru - fydd yn olynu y Strategaeth Dwristiaeth bresennol; Partneriaeth ar gyfer Twf.  Byddwn hefyd yn rhannu newyddion o'n hymgyrch farchnata ar gyfer 2020 - Blwyddyn Awyr Agored; sut y gallwch fod yn rhan o Ffordd Cymru; a'r newyddion am y prosiectau diweddaraf i dderbyn cymorth Croeso Cymru.

Bydd cyngor busnes am ddim hefyd ar gael o'r stondin fasnach yn ystod yr egwyl ac amser cinio. Bydd y sefydliadau fydd yn bresennol yn cynnwys:

  • Cyflymu Cymru i Fusnesau
  • Cymraeg Byd Busnes – menter Llywodraeth Cymru i helpu busnesau bach gydag ystod eang o wasanaethau cymorth, gan gynnwys cyfieithu bwydlenni, negeseuon cyfryngau cymdeithasol a deunyddiau hyrwyddo am ddim
  • Awdurdodau lleol (lle bo modd)
  • Cadwch Gymru’n Daclus
  • Cymru. Cyrchfan Bwyd – Cefnogi busnesau i brynu, gweini a gwerthu bwyd a diod o Gymru

Edrychwch ar fanylion eich digwyddiad lleol ar gyfer amser dechrau a gorffen gan y bydd rhain yn amrywio - darperir cinio ysgafn.

Rydym hefyd yn cynnal gweithdy byr i helpu ichi fanteisio i'r eithaf ar gael eich cynnwys ar CroesoCymru.com.  Am ragor o wybodaeth am y gweithdy a sut i archebu lle, ewch i https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/manteisio-ir-eithaf-o-gael-eich-cynnwys-ar-croesocymru-com/Bydd angen archeb ar wahân i fod yn rhan o'r gweithdy. Cofiwch nad yw archebu lle ar y gweithdy yn cadw lle ichi yn awtomatig ar y sioe deithiol.  Mae'n rhaid archebu ar wahân i fod yn bresennol yn y gweithdy a'r sioe deithiol.


Bwciwch nawr
Mae llefydd yn brin oherwydd maint y lle. Er mwyn i gymaint o fusnesau â phosib allu dod, rydyn ni’n gofyn yn garedig ichi beidio â gofyn inni gadw mwy na dau le ar gyfer pob busnes/sefydliad.  Cofiwch, bydd angen ichi archebu ar wahân ar gyfer pob person.

 

Darllenwch yr hysbysiad preifatrwydd Llywodraeth Cymru sydd yn dweud wrthych beth i'w ddisgwyl pan fyddant yn ein rhoi eich gwybodaeth bersonol. Ar ôl cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, bydd yn anfon cyfarwyddiadau (ger dyddiad y digwyddiad) ymuno a bydd hefyd yn eich gwahodd i gwblhau ffurflen adborth ar-lein ar ôl y digwyddiad.

Dyddiadau a lleoliadau

23 Hydref 2019, 10:00 - 14:15
Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

There are no spaces left on this event but you can add yourself to the reserve list.

Amodau arbennig

Rydym yn cadw’r hawl i gofrestru un yn unig o bob busnes/sefydliad os bydd gormod wedi gofyn am gael dod i’r sioe

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Croeso Cymru
Welsh Government/Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction/Cyffordd Llandudno
Conwy
L31 9RZ
United Kingdom


0300 061 5552
E-bost | Gwefan