[ Neidio i Gynnwys ]

Sut i aros mewn cysylltiad â chwsmeriaid - CCIF (gweminar)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau mae CV-19 wedi effeithio arnynt. Mae’r sesiwn RAGFLAS am ddim ar-lein hon yn 20 munud o hyd a gallwch wneud cynifer o sesiynau RHAGFLAS ag y mynnwch heb gofrestru. Gallwch ddysgu sut i greu cymuned ar-lein yn ystod y cwrs ar-lein hwn sy’n fyw. Dewch i ddysgu sut i ddefnyddio fideogynadledda a dulliau eraill er mwyn cysylltu â chwsmeriaid wrth i chi weithio gartref. Byddwn yn trafod:

  • Amrywiaeth o ddulliau fideogynadledda
  • Yr hyn sy’n gweithio i gynulleidfaoedd gwahanol
  • Enghreifftiau o sut mae pobl eisoes yn aros mewn cysylltiad

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

 

Dyddiadau a lleoliadau

6 Awst 2020, 14:00 - 14:30
ONLINE WEBINAR ONLY, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

12 Awst 2020, 16:00 - 16:30
ONLINE WEBINAR ONLY, Bridgend, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

20 Awst 2020, 09:30 - 10:00
ONLINE WEBINAR ONLY, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

27 Awst 2020, 15:45 - 16:15
ONLINE WEBINAR ONLY, Bangor, LL57 2DG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan