[ Neidio i Gynnwys ]

Sut i ddewis system dalu ar-lein – SESIWN RAGFLAS CCIF

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau mae COVID-19 wedi effeithio arnynt. Mae’r sesiwn RAGFLAS am ddim ar-lein hon yn 20 munud o hyd a gallwch wneud cynifer o sesiynau RHAGFLAS ag y mynnwch heb gofrestru. Os ydych chi’n symud eich busnes ar-lein, dewch i ddysgu pa system dalu sy’n gweithio orau i chi. Boed yn PayPal neu system dalu ar-lein arall, mae’r cwrs ar-lein hwn sy’n fyw yn drysorfa o wybodaeth. Byddwn yn trafod:

  • Amrywiaeth o ffyrdd o dalu ar-lein
  • Comisiwn yn unig neu dalu misol
  • Amddiffyn eich defnydd o daliadau ar-lein yn y dyfodol
  • Integreiddio mewn rhannau eraill o’r busnes

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

Dyddiadau

4 Mehefin 2020, 15:00 - 15:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

11 Mehefin 2020, 15:00 - 15:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

19 Mehefin 2020, 15:00 - 15:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan