[ Neidio i Gynnwys ]

Sut i ddiogelu’ch busnes - seiberddiogelwch - CCIF (gweminar)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y sesiwn blasu ar-lein am ddim yn para 30 munud a gallwch chi roi cynnig ar gynifer o sesiynau blasu ag y dymunwch chi heb gofrestru. Byddwn yn siarad am y camau syml gallwch chi eu cymryd i helpu i ddiogelu eich busnes rhag seiberdroseddwyr sy’n gweithredu yn ystod y pandemig byd-eang. Bydd y cwrs hwn yn ychwanegu gwerth at ein gweminar Seiberddiogelwch 2-awr lawn. 

 

Yn y sesiwn blasu 30 munud hwn byddwn yn eich helpu i ddeall y camau mae angen i chi eu cymryd i gadw’n ddiogel ar-lein.

 

Byddwn yn edrych ar: -

Sut mae gwneud copi wrth gefn o’ch data rhag ofn bydd argyfwng

Stopio drwgwedd rhag trechu eich busnes

Cadw eich dyfeisiau’n ddiogel rhag ymosodiadau maleisus

Cyfrineiriau cryf a dilysu 2 gam

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

 

Dyddiadau a lleoliadau

6 Awst 2020, 14:00 - 14:30
ONLINE WEINAR ONLY, Bridgend, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

13 Awst 2020, 14:00 - 14:30
ONLINE WEBINAR ONLY, St Asaph, LL17 0LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

20 Awst 2020, 14:00 - 14:30
ONLINE WEBINAR ONLY, Carmarthen, SA31 3EQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

27 Awst 2020, 14:00 - 14:30
ONLINE WEBINAR ONLY, Bangor, LL57 2DG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan