[ Neidio i Gynnwys ]

Sut i Dendro: Rhagarweiniol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae hon yn sesiwn am ddim sy’n addas i unrhyw fusnes sydd â diddordeb mewn ennill mwy o dendrau sector cyhoeddus. Byddwn yn dangos i chi sut i fanteisio ar y £4.3 miliwn sy’n cael ei wario gan y sector cyhoeddus yng Nghymru. Byddwn yn rhannu gwybodaeth werthfawr am y broses, y rheolau a’r rheoliadau mae angen i chi eu dilyn.

Byddwn yn canolbwyntio ar:

  • Ddeall y broses gaffael
  • Gwella eich siawns o lwyddo wrth dendro
  • Defnyddio porth caffael GwerthwchiGymru
  • Cyflwyno eich tendr neu HCG mewn ffordd broffesiynol.
  • Cyfleu eich profiad, hanes o lwyddiant ac arbenigedd.

Ar ôl gorffen, byddwch yn gwybod os ydych yn barod i dendro, beth mae angen i chi ei ychwanegu, yn ogystal â’r adnoddau a’r cymorth sydd ar gael.

Dylid cynghori'r rhai sy'n bresennol ar y gweithdy ddod â gliniadur / tabled efo nhw.

* Noder - O 18/09/18 Mae'r gweithdy hwn yn dechrau gyda chyflwyniad i Fusnes Cymru a sesiwn ymarferol 30 munud am bolisïau amgylcheddol ac AD er mwyn helpu'ch cwmni i wella'ch bidiau tendro.

Ni fyddwn yn gallu derbyn mwy na 1 gynrychiolydd o bob busnes yn y digwyddiad yma.

Mae blaenoriaeth ar gyfer lleoedd ar y digwyddiad hwn yn cael ei roi i fusnesau bach a chanolig eu maint yn y sector preifat sydd wedi eu lleoli yng Nghymru (SME - yn llai na 250 o weithwyr).

Dyddiadau a lleoliadau

27 Medi 2018, 09:00 - 16:30
Prifysgol De Cymru-cyfnewid (adeilad Aberhonddu), Pontypridd, CF37 1DL

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

This event is now fully booked.

9 Hydref 2018, 09:00 - 16:30
Canolfan Ddinesig Abertawe, Swansea, SA1 3SN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

This event is now fully booked.

18 Hydref 2018, 09:00 - 16:30
Busnes mewn ffocws (Parc Bocam), Pencoed, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae yna 1 lle ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

30 Hydref 2018, 09:00 - 16:30
Y Maltings, Cardiff Bay, CF24 5EA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae yna 1 lle ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

8 Tachwedd 2018, 09:00 - 16:30
Cyngor Bro Morgannwg, Barry, CF63 4RT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

20 Tachwedd 2018, 09:00 - 16:30
Busnes mewn ffocws (Parc Bocam), Pencoed, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

29 Tachwedd 2018, 09:00 - 16:30
Prifysgol De Cymru - Cyfnewid (Adeilad Aberhonddu), Pontypridd, CF37 1DL

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Amodau arbennig

Ni fyddwn yn gallu derbyn mwy na 1 gynrychiolydd o bob busnes yn y digwyddiad yma.   Mae blaenoriaeth ar gyfer lleoedd ar y digwyddiad hwn yn cael ei roi i fusnesau bach a chanolig eu maint yn y sector preifat sydd wedi eu lleoli yng Nghymru. (SME - yn llai na 250 o weithwyr)

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan