[ Neidio i Gynnwys ]

Sut i Dendro: Rhagarweiniol.

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae hon yn sesiwn am ddim sy’n addas i unrhyw fusnes sydd â diddordeb mewn ennill mwy o dendrau sector cyhoeddus. Byddwn yn dangos i chi sut i fanteisio ar y £4.3 miliwn sy’n cael ei wario gan y sector cyhoeddus yng Nghymru. Byddwn yn rhannu gwybodaeth werthfawr am y broses, y rheolau a’r rheoliadau mae angen i chi eu dilyn.

Byddwn yn canolbwyntio ar:

  • Ddeall y broses gaffael
  • Gwella eich siawns o lwyddo wrth dendro
  • Defnyddio porth caffael GwerthwchiGymru
  • Cyflwyno eich tendr neu HCG mewn ffordd broffesiynol.
  • Cyfleu eich profiad, hanes o lwyddiant ac arbenigedd.

Ar ôl gorffen, byddwch yn gwybod os ydych yn barod i dendro, beth mae angen i chi ei ychwanegu, yn ogystal â’r adnoddau a’r cymorth sydd ar gael.

Dylid cynghori'r rhai sy'n bresennol ar y gweithdy ddod â gliniadur / tabled efo nhw a manylion mewngofnodi GwerthwchiGymru.

Mae'r gweithdy hwn yn dechrau gyda chyflwyniad i Fusnes Cymru a sesiwn ymarferol 30 munud am bolisïau amgylcheddol ac AD er mwyn helpu'ch cwmni i wella'ch bidiau tendro.

 

Archebu eich lle, ffoniwch 01656 868500.

 

** Noder, ni allwn dderbyn y canlynol: **

Dim mwy na 1 o gynrychiolwyr ym mhob busnes yn y digwyddiad hwn

Dim Busnesau gyda mwy na 250 o Weithwyr (Cwmnïau BBach  a chanolig Yn Unig)

** Os ydych chi'n byw y tu allan i Gymru ond yn bwriadu sefydlu busnes yng Nghymru, fe'ch derbynnir ar ein Gweithdai **

Dyddiadau a lleoliadau

27 Chwefror 2020, 09:00 - 15:30
Busnes mewn ffocws (Bae Caerdydd), Cardiff, CF10 5LE

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

3 Mawrth 2020, 09:00 - 15:30
Busnes mewn ffocws (Parc Bocam), Pencoed, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

19 Mawrth 2020, 09:00 - 15:30
Busnes mewn ffocws (Bae Caerdydd), Cardiff, CF10 5LE

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan