[ Neidio i Gynnwys ]

Sut i Dendro - Rhagarweiniol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae’r sesiwn hon, sydd yn rhad ac am ddim, ar gyfer unrhyw fusnes sydd â diddordeb mewn ennill tendrau sector cyhoeddus. Gallwn ddangos i chi sut i gael eich rhan chi o’r £5.4 biliwn sy’n cael ei wario ar y sector cyhoeddus yng Nghymru. Byddwn yn rhannu dulliau gwerthfawr ar y broses, rheolau a’r rheoliadau sydd angen i chi eu dilyn.

Byddwn yn canolbwyntio ar:

  • Ddeall y broses gaffael
  • Gwella eich siawns o lwyddo wrth dendro
  • Defnyddio porth caffael GwerthwchiGymru
  • Cyflwyno eich tendr neu HCG mewn ffordd broffesiynol.
  • Cyfleu eich profiad, hanes o lwyddiant ac arbenigedd.

Ar ôl y sesiwn byddwch yn gwybod a ydych yn barod i dendro, yn ogystal â gwybod pa adnoddau a chymorth sydd ar gael.

Rydym yn argymell ymuno drwy ddefnyddio gliniadur er mwyn i chi fedru gwneud y gorau o’r gwasanaethau technegol fydd ar gael yn y sesiwn hon.

Mae'r gweithdy hwn yn dechrau gyda chyflwyniad i Fusnes Cymru a sesiwn ymarferol 30 munud am bolisïau amgylcheddol ac AD er mwyn helpu'ch cwmni i wella'ch bidiau tendro.

 

Cysylltwch â'n tîm heddiw ar 01656 868500 i sicrhau eich lle ac i dderbyn cyfarwyddiadau ar ymuno.

 

Noder, ni allwn dderbyn y canlynol: 

Dim mwy na 1 o gynrychiolwyr ym mhob busnes yn y digwyddiad hwn

Dim Busnesau gyda mwy na 250 o Weithwyr (Cwmnïau BBach  a chanolig Yn Unig)

Dyddiadau

2 Rhagfyr 2021, 10:00 - 12:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

18 Ionawr 2022, 10:00 - 12:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Amodau arbennig

Noder, ni allwn dderbyn y canlynol: 

Dim mwy na 1 o gynrychiolwyr ym mhob busnes yn y digwyddiad hwn

Dim Busnesau gyda mwy na 250 o Weithwyr (Cwmnïau BBach  a chanolig Yn Unig)

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan