[ Neidio i Gynnwys ]

Sut i Dendro

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Sesiwn agoriadol Sut i Dendro yw hon, wedi’i dylunio ar gyfer busnesau sy’n awyddus i dyfu drwy fanteisio ar farchnad sector cyhoeddus Cymru, sydd werth £6 biliwn.

P’un a ydych eisiau dealltwriaeth well o’r hyn mae prynwyr yn chwilio amdano mewn cyflenwr, neu arweiniad ynghylch datblygu eich sgiliau er mwyn tendro’n llwyddiannus ar gyfer contractau cyhoeddus, bydd y modiwl hwn yn ymdrin ag elfennau sylfaenol y broses dendro.

Yn ystod cyfnod y sesiwn byddwch yn dysgu:

  • Beth yw proses dendro’r sector cyhoeddus
  • Sut i baratoi ar gyfer tendro
  • Awgrymiadau defnyddiol ynghylch sut i gael adborth cadarnhaol.

 

Bydd sesiwn yn cynnwys 30 munud o holi ac ateb.

 

Cysylltwch â'n tîm heddiw ar 01656 868500 i sicrhau eich lle ac i dderbyn cyfarwyddiadau ar ymuno.

Dyddiadau

9 Rhagfyr 2020, 09:30 - 11:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Amodau arbennig

Cysylltwch â'n tîm heddiw ar 01656 868500 i sicrhau eich lle ac i dderbyn cyfarwyddiadau ar ymuno.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan