[ Neidio i Gynnwys ]

Sut i ennill cytundebau gyda Chyngor Gwynedd

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ydy’ch busnes yn:

1. Gweithio tuag at leihau ei Effaith Amgylcheddol

2. Gwerthu’r budd economaidd a’r gwerth gymdeithasol y mae’n ei gyflawni

3. Yn sicrhau eich bod chi a'ch cadwyn gyflenwi yn gweithredu arferion cyflogaeth moesegol

 

Dewch i’r Galeri, Caernarfon ar 23/5/19 rhwng 9.30 – 13.30 i gymryd rhan mewn gweithdy AM DDIM i ddeall sut y bydd y ffactorau hyn yn dod yn rhan bwysig o ennill cytundebau gyda Chyngor Gwynedd  ynghyd â’r cymorth sydd ar gael.

Mi fydd gwasanaeth cyfieithu ar gael os dymunai gofyn cwestiwn yn yr iaith Gymraeg.

Ni fyddwn yn gallu derbyn mwy na 2 gynrychiolydd o bob busnes yn y digwyddiad yma.

Dyddiadau a lleoliadau

23 Mai 2019, 09:30 - 13:30
Galeri Caernarfon, Caernarfon, LL55 1SQ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan