[ Neidio i Gynnwys ]

Sut i reoli eich busnes chi gartref – SESIWN RAGFLAS CCIF

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau mae COVID-19 wedi effeithio arnynt. Mae’r sesiwn RAGFLAS am ddim ar-lein hon yn 20 munud o hyd a gallwch wneud cynifer o sesiynau RHAGFLAS ag y mynnwch heb gofrestru. Dysgwch sut y gall dulliau digidol eich helpu i gadw rheolaeth dros eich busnes yn y cwrs ar-lein hwn sy’n fyw. O gynllunio eich diwrnod a rheoli tasgau i osod terfynau amser, gallwch ddysgu am yr offer a fydd yn eich helpu i gadw trefn ar bopeth. Byddwn yn trafod:

  • Offer am ddim i’ch helpu chi i gadw trefn ar dasgau
  • Offer rheoli amser i chi a’ch tîm
  • Cyflwyniad i CRM a pham mae’n bwysig

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

Dyddiadau

4 Mehefin 2020, 15:45 - 16:15
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

11 Mehefin 2020, 15:45 - 16:15
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

19 Mehefin 2020, 15:45 - 16:15
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan