[ Neidio i Gynnwys ]

Sut i symud eich busnes chi ar-lein – SESIWN RAGFLAS CCIF

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau mae COVID-19 wedi effeithio arnynt. Mae’r sesiwn RAGFLAS am ddim ar-lein hon yn 20 munud o hyd a gallwch wneud cynifer o sesiynau RHAGFLAS ag y mynnwch heb gofrestru. Dewch i ddysgu sut gallwch chi wasanaethu eich cymuned leol yn y cwrs ar-lein hwn sy’n fyw. P’un ai eich bod chi’n gweithio mewn siop, yn driniwr gwallt, yn dafarnwr neu’n arddwr, ymunwch â ni i ddysgu am ffyrdd newydd o gefnogi eich cwsmeriaid. Byddwn yn trafod:

  • Enghreifftiau o fusnesau sydd eisoes wedi symud ar-lein
  • Offer i’ch helpu i barhau i werthu eich gwasanaeth drwy fideo
  • Modelau gwerthu ar-lein (tanysgrifio, freemium, ayyb.)

 

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr!

Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

Dyddiadau

1 Mehefin 2020, 15:45 - 16:15
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

8 Mehefin 2020, 15:45 - 16:15
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

17 Mehefin 2020, 15:45 - 16:15
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan