[ Neidio i Gynnwys ]

Tendro Modiwl 1: Defnyddio GwerthwchiGymru i ddod o hyd i gyfleon cyflenw

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y gweminar yma yn roi cymorth ag arweiniad ymarferol ar ddefnyddio gwefan GwerthwchiGymru i ddod o hyd i gyfleon cyflenwi llwyddiannus i’ch cwmni chi.  Bydd y sesiwn yn cynnwys: 

  • Beth yw GwerthwchiGymru a manteision defnyddio’r wefan ar gyfer eich busnes
  • Confrestru a chreu proffil cyflenwi effeithiol
  • Defnyddio gwahanol swyddogaethau – Dyfynbris Cyflym, Hysbysiadau Cytundeb, Hysbysiadau Dyfarnu, Manylion Brynwyr

Gogledd Cymru: 01745 585025
Canolbarth a Gorllewin Cymru: 01267 233 749 

Dyddiadau

12 Gorffennaf 2022, 11:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

9 Awst 2022, 11:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

6 Medi 2022, 11:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Amodau arbennig

Cysylltwch â'n tîm i sicrhau eich lle a derbyn cyfarwyddiadau ymuno.

Gogledd Cymru: 01745 585025
Canolbarth a Gorllewin Cymru: 01267 233 749

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01745 585 025
E-bost | Gwefan