[ Neidio i Gynnwys ]

Trafnidiaeth Cymru - Cwrdd â'r Prynwr

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Trafnidiaeth Cymru yn trawsnewid trafnidiaeth. I’r bobl, i’r gymuned, i Gymru.

Rydym ni’n annog cynifer ag sy’n bosib o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru i ymgeisio am gontractau a fydd yn gwella ein rheilffyrdd.

I gael rhagor o wybodaeth am y contractau hyn, ac i ddysgu sut gall eich busnes baratoi cais, ymunwch â ni yn ein digwyddiadau Cwrdd â’r Prynwr yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe ar 6 Mehefin a Venue Cymru Llandudno ar 13 Mehefin 2019.

Bydd sesiynau grŵp bach ar gael gyda Trafnidiaeth Cymru, trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffyrdd, Busnes Cymru, Pencampwr Cyflenwyr, Busnes Cymdeithasol Cymru a GwerthwchiGymru.

Bydd y gwaith cychwynnol yn debygol o gynnwys cyflenwi, gosod ac adnewyddu:

 • Teledu cylch cyfyng
 • Adnewyddu ysfafell aros
 • Cysgodfannau
 • GGC (Gwasanarthau gwybodaeth cwsmeriaid
 • Storio beiciau - gan gynnwys integreiddio â theledu cylch cyfyng a gwasanaethau eraill
 • Leinio meysydd parcio
 • Seddi
 • Ail-frandio
 • Arwyddion
 • Canllaw
 • Ymyl trwyn grisiau
 • Dolen sain
 • Peintio
 • Goleuo maes parcio
 • ffensio plaisâd

Dim ond hyn a hyn o lefydd sydd.

 

Dyddiadau a lleoliadau

6 Mehefin 2019, 09:15 - 15:30
National Waterfront Museum, Swansea, SA1 3RD

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae'r digwyddiad hwn yn llawn.

13 Mehefin 2019, 09:15 - 15:30
Venue Cymru, Conwy, LL30 1BB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan