[ Neidio i Gynnwys ]

Trafnidiaeth Cymru - Hanfodion AD

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Cludiant i Gymru yn rhoi cyfle ardderchog i fusnesau bach a chanolig Cymru dendro am fusnes, mae eu dull cynaliadwy a moesegol yn rhoi pobl yn gyntaf ac yn cyfrannu at eu cynaliadwyedd hirdymor.Yn unol ag amcanion Llywodraeth Cymru a amlinellir yn Neddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru); AD, Caethwasiaeth Modern, Amrywiaeth, Cyfle Cyfartal, Contractau Dim Oriau ac Adnoddau Moesegol fydd gofynion cadwyn cyflenwi allweddol.

Mae Busnes Cymru yn cynnig Gweithdy Hanfodion Adnoddau Dynol wedi'i ariannu'n llawn, i'ch helpu i baratoi a gwella'ch siawns o ennill y tendrau hynny.

Byddwn yn darparu cefndir i Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) i'ch galluogi i alinio ymatebion priodol yn well i Cwestiynau Cyn-gymhwyso dendro ar y Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Moesegol mewn Cadwyni Cyflenwi, ac yna ymarferion a chynlluniau gweithredu i'ch helpu i wella eich Arferion Cyflogaeth a bydd yn ymdrin â phynciau fel y Cyflog Byw, Gwrth-Fwlchogaeth a Chaethwasiaeth Fodern.

 

** Noder, ni allwn dderbyn y canlynol: **

Dim mwy na 1 o gynrychiolwyr ym mhob busnes yn y digwyddiad hwn

Dim Busnesau gyda mwy na 250 o Weithwyr (Cwmnïau BBach  a chanolig Yn Unig)

** Os ydych chi'n byw y tu allan i Gymru ond yn bwriadu sefydlu busnes yng Nghymru, fe'ch derbynnir ar ein Gweithdai **

Dyddiadau a lleoliadau

Yn dangos 1 - 10 o 13 Gweld pob

24 Ionawr 2019, 09:00 - 12:30
YNCA Casnewydd, Newport, NP20 2HF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 9 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

29 Ionawr 2019, 13:30 - 17:00
Busnes Tredomen & Technology Centre, Hengoed, CF82 7FN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 12 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

5 Chwefror 2019, 09:00 - 12:30
Ty Myrddin, Carmarthen, SA31 1LP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

6 Chwefror 2019, 09:00 - 12:30
Cyngor Bro Morgannwg, Barry, CF63 4RT

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

12 Chwefror 2019, 13:30 - 17:00
Busnes mewn ffocws (Parc Bocam), Pencoed, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 10 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

19 Chwefror 2019, 13:30 - 17:00
Bridge Innovation Centre, Pembroke Dock, SA72 6UN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

21 Chwefror 2019, 09:00 - 12:30
Prifysgol De Cymru-cyfnewid (adeilad Aberhonddu), Pontypridd, CF37 1DL

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

21 Chwefror 2019, 10:00 - 13:30
Prifysgol Bangor, Neuadd Reichel, Bangor, LL57 2TR

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

26 Chwefror 2019, 13:30 - 17:00
Hyfforddiant Tudful, Merthyr Tydfil, CF47 8AP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 10 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

5 Mawrth 2019, 13:30 - 17:00
Brecon Castle Hotel, Brecon, LD3 9DB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan