[ Neidio i Gynnwys ]

Trafnidiaeth Cymru - Hanfodion Cynaliadwyedd

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno cyfle gwych i fusnesau bach a chanolig Cymru i dendro am fusnes, mae eu dull cynaliadwy a moesegol yn rhoi pobl yn gyntaf ac yn cyfrannu at eu cynaliadwyedd hirdymor.

Yn unol ag amcanion Llywodraeth Cymru a amlinellwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), Cynaliadwyedd, Lleihau Gwastraff, Stiwardiaeth Coedwigaeth a De-garbonio bydd gofynion cadwyn cyflenwi allweddol.

Mae Busnes Cymru yn cynnig Gweithdy "Hanfodion Cynaliadwyedd" a ariennir yn llawn, i'ch helpu i baratoi a gwella eich siawns o ennill y tendrau hynny. Byddwn yn darparu cefndir i Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) i'ch galluogi i alinio ymatebion priodol yn well i Cwestiynau Cyn-gymhwyso tendro ar gynaliadwyedd, ac yna ymarferion a chynlluniau gweithredu i'ch helpu i wella'ch perfformiad cynaliadwy a hyrwyddo corfforaethol a chwmni eich cwmni a’ch cyfrifoldeb cymdeithasol.

 

** Noder, ni allwn dderbyn y canlynol: **

Dim mwy na 1 o gynrychiolwyr ym mhob busnes yn y digwyddiad hwn

Dim Busnesau gyda mwy na 250 o Weithwyr (Cwmnïau BBach  a chanolig Yn Unig)

** Os ydych chi'n byw y tu allan i Gymru ond yn bwriadu sefydlu busnes yng Nghymru, fe'ch derbynnir ar ein Gweithdai **

Dyddiadau a lleoliadau

26 Chwefror 2019, 09:00 - 12:30
Hyfforddiant Tudful, Merthyr Tydfil, CF47 8AP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

5 Mawrth 2019, 09:00 - 12:30
Brecon Castle Hotel, Brecon, LD3 9DB

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

5 Mawrth 2019, 09:00 - 12:30
Y swyddfeydd cyffredinol, Ebbw Vale, NP23 6AA

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae'r digwyddiad hwn yn llawn.

12 Mawrth 2019, 09:00 - 12:30
Canolfan yr amgylchedd Abertawe, Swansea, SA1 1RY

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Mae'r digwyddiad hwn yn llawn.

19 Mawrth 2019, 09:00 - 12:30
Conrah Hotel, Aberystwyth, SY23 4DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan