[ Neidio i Gynnwys ]

Trafnidiaeth Cymru - HR & hanfodion cynaladwyedd

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Cludiant i Gymru yn rhoi cyfle ardderchog i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru dendro am fusnes.  Mae eu dull cynaliadwy a moesegol yn rhoi pobl yn gyntaf ac yn cyfrannu at eu cynaliadwyedd hirdymor

Yn unol ag amcanion Llywodraeth Cymru ag amlinellwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

 

  • AD, Caethwasiaeth Modern, Amrywiaeth, Cyfle Cyfartal, Contractau Dim Oriau ac Adnoddau Moesegol fydd gofynion cadwyn cyflenwi allweddol.
  • Cynaliadwyedd, Lleihau Gwastraff, Stiwardiaeth Coedwigaeth a De-garbonio bydd gofynion cadwyn cyflenwi allweddol.

 

Mae Busnes Cymru yn cynnig Gweithdy Hanfodion Adnoddau Dynol a Chynaliadwyedd wedi'i ariannu'n llawn, i'ch helpu i baratoi a gwella'ch siawns o ennill y tendrau hynny.

Byddwn yn darparu cefndir i’r Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) er mwyn alinio yn well ymatebion priodol cwestiynau Cyn-gymhwyso dendro ar:

 

  • Y Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Moesegol mewn Cadwyni Cyflenwi, ac ymarferion a chynlluniau gweithredu i'ch helpu i wella eich Arferion Cyflogaeth a bydd yn ymdrin â phynciau fel y Chyflog Byw, Gwrth-Fwlchogaeth a Chaethwasiaeth Fodern.
  • Cynaliadwyedd, gyda ymarferion a chynlluniau gweithredu i'ch helpu i wella'ch perfformiad cynaliadwy ac hyrwyddo cyfrifoldeb cymedithasol eich cwmni.

 

** Noder, ni allwn dderbyn y canlynol: **

Dim mwy na 1 o gynrychiolwyr ym mhob busnes yn y digwyddiad hwn

Dim Busnesau gyda mwy na 250 o Weithwyr (Cwmnïau BBach  a chanolig Yn Unig)

** Os ydych chi'n byw y tu allan i Gymru ond yn bwriadu sefydlu busnes yng Nghymru, fe'ch derbynnir ar ein Gweithdai **

Dyddiadau a lleoliadau

18 Gorffennaf 2019, 09:30 - 16:00
Bridge Innovation Centre, Pembroke Dock, SA72 6UN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

24 Gorffennaf 2019, 09:15 - 16:00
Busnes mewn ffocws (Bae Caerdydd), Cardiff / Caerdydd, CF10 5LE

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 4 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

1 Awst 2019, 09:30 - 16:00
Conrah Hotel, Aberystwyth, SY23 4DF

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

8 Awst 2019, 09:30 - 16:00
The Media Resource Centre (MRC), Llandrindod Wells, LD1 6AH

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan