[ Neidio i Gynnwys ]

Trafnidiaeth Cymru - Sesiwn Ymgysylltu BBaChau

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn cynnal sesiwn bwrpasol wedi'i theilwra ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaChau). Yn ystod y digwyddiad hwn, ein nod yw cynnig mewnwelediadau gwerthfawr i'r mesurau gwerth cymdeithasol sydd wedi'u hymgorffori yn ein prosesau caffael a thendro. Bydd hwn yn gyfle i fusnesau bach a chanolig ymgysylltu â TrC, rhannu eu safbwyntiau, a darparu adborth gwerthfawr a fydd yn hanfodol i lunio ein dull.

Yn ogystal, byddwn yn manteisio ar y cyfle hwn i ddarparu trosolwg llawn gwybodaeth o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). Ein nod yw nid yn unig rhoi gwybod i BBaChau am y ddeddfwriaeth sylweddol hon, ond hefyd hwyluso trafodaeth ar sut mae'n effeithio ar ein hymrwymiad cyfunol i greu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus am genedlaethau i ddod.  

Bydd Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn cynnal y digwyddiad trwy Microsoft Teams ddydd Mawrth 5 Rhagfyr 2023 am 09:00

Dyddiadau

5 Rhagfyr 2023, 09:00 - 10:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan