[ Neidio i Gynnwys ]

WEMINAR DECHRAU A RHEDEG BUSNES – CANOLBARTH A GORLLEWIN

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Dechrau a Rhedeg Busnes – Modiwl 1

Pynciau i’w trafod yn y weminar hon:

· Datblygu eich syniad

· Rhinweddau personol

· Goblygiadau hunan gyflogaeth

· Sgiliau busnes a’r gefnogaeth sydd ar gael

· Enwau busnes

· Statws cyfreithiol

· Treth, Yswiriant Gwladol a TAW

· Yswiriant ac ymrwymiadau cyfreithiol eraill

· Ymchwil i’r Farchnad

· Dadansoddi cystadleuwyr

· Y Farchnad Darged

· Marchnata a brandio

· Eich Pwynt Gwerthu Unigryw

· Nodweddion a buddion

· Ennill eich cwsmer 1af

Dechrau a Rhedeg Busnes – Modiwl 2.

Pynciau i’w trafod yn y weminar hon:

· Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

· Costau dechrau

· Cyllid

· Cyllideb Goroesi Personol

· Costau busnes

· Prisio

· Adennill costau

· Rhagamcanu llif arian

· Rhagamcanu gwerthiannau

· Elw a cholled

· Mantolen

· Adeiladau busnes

I archebu eich lle ar y weminar dwy ran hon ffoniwch Swyddfa Busnes Cymru ar 01267 233749.

Dyddiadau

12 Gorffennaf 2022 - 13 Gorffennaf 2022, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

27 Gorffennaf 2022 - 28 Gorffennaf 2022, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

10 Awst 2022 - 11 Awst 2022, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

23 Awst 2022 - 24 Awst 2022, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

7 Medi 2022 - 8 Medi 2022, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

21 Medi 2022 - 22 Medi 2022, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

5 Hydref 2022 - 6 Hydref 2022, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

25 Hydref 2022 - 26 Hydref 2022, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01267 233749
E-bost | Gwefan