[ Neidio i Gynnwys ]

Wythnos Cyd-weithio AM DDIM

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Gwyddom fod cysylltiadau ag eraill yn rheswm mawr i bobl ddewis gweithio mewn safle cymunol. Mae gan ein safle cydweithio awyrgylch unigryw, ac mae ein tîm yn mynd y tu hwnt i’r gofyn i greu profiad arbennig sydd yn bodloni gofynion ein haelodau.

Mae gweithio o safle cymunol yn cynnig rhyddid sydd yn hybu cynhyrchiant a syniadau newydd - rhowch gynnig arni.

Bydd wythnos am ddim yn rhoi blas i chi ar fywyd ein cymuned, yn cynnwys:

  • Penluniau proffesiynol am ddim gyda ffotograffydd talentog lleol
  • Bore brecwast rhwydweithio busnes
  • Siaradwyr ysbrydoledig

Byddwch yn rhan o’n cymuned. Ymunwch â ni ar gyfer ein hwythnos gydweithio am ddim 8.30am-5.30pm 14 - 18 Hydref

Archebwch eich lle yn ein safle cydweithio nawr i fanteisio ar:

  • System o weithio wrth sawl gweithfan AM DDIM
  • Te a choffi drwy’r dydd AM DDIM
  • Wi-Fi AM DDIM
  • Cymorth a digwyddiadau busnes AM DDIM

Dyddiadau a lleoliadau

14 Hydref 2019 - 18 Hydref 2019, 08:30 - 17:30
Focus Newtown Enterprise Hub, Newtown, SY16 1BP

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Focus Newtown Enterprise Hubs
3rd Floor, Royal Welsh Warehouse
Pryce Jones Building
Newtown
Newtown
SY16 1BH
United Kingdom: Wales


01686 806349
E-bost | Gwefan