[ Neidio i Gynnwys ]

Y Broses Tendro - Sut i ymateb i Holiadur Cyn Cymhwyso( PQQ) a Gwahoddiad I Dendr (ITT)

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y gweminar yma yn roi cymorth ag arweiniad mewn datblygu eich sgiliau a gwybodaeth mewn tendro yn llwyddiannus am cytundebau yn y sector gyhoeddus a phreift.  Bydd y sesiwn yn cynnig cymorth ymarferol ar:- 

  • Deall y gweithdrefn tendro
  • Llwyfannau caffael ar-lein
  • Gwahanol fathau o dendrau - PQQ a ITTs
  • Dod ym barod i dendro
  • Sut i gwblhau ymateb o ansawdd
  • Achrediadau a Safonau 

Cysylltwch â'n tîm i sicrhau eich lle a derbyn cyfarwyddiadau ymuno.

Gogledd Cymru: 01745 585025
Canolbarth a Gorllewin Cymru: 01267 233 749

Dyddiadau

13 Medi 2022, 11:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Amodau arbennig

Cysylltwch â'n tîm i sicrhau eich lle a derbyn cyfarwyddiadau ymuno.

Gogledd Cymru: 01745 585025 
Canolbarth a Gorllewin Cymru: 01267 233 749 

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01745 585 025
E-bost | Gwefan