[ Neidio i Gynnwys ]

Ymchwil a chynllunio’ch gweithgareddau marchnata

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae'r gweithdy hwn yn mynd â chi drwy'r broses ymchwil i'r farchnad, byddwch yn dangos y cwestiynau y mae angen atebion, chi yn helpu esbonio ble i gael gwybodaeth a thechnegau sy'n defnyddio ac yn dangos i chi sut i ddefnyddio eich canfyddiadau i wneud gwell penderfyniadau.

Erbyn diwedd y sesiwn hwn byddwch:

  • Deall pam bod yr ymchwil i’r farchnad mor bwysig
  • Gwybodaeth am ba ymchwil i’r farchnad sydd ei angen i chi ei gyflawni
  • Gwybodaeth am ba wybodaeth a pha dechnegau i’wdefnyddio
  • Deall eich marchnad a’ch cystadleuwyr
  • Deall eich cwsmeriaid
  • Gallu ymgymryd â’ch ymchwil i’r farchnad eich hun
  • Gwybodaeth am broses cam wrth gam i ddatblygu cynllun marchnata
  • Gwybodaeth am sut i osod pris ar eich cynnyrch neu’ch gwasanaeth i sicrhau yr elw orau
  • Deall elfennau sylfaenol gwerthu llwyddiannus
  • Gwybodaeth am sut i roi cynllun mewn lle i ennill eich cwsmer cyntaf

 

Archebu eich lle, ffoniwch  01656 868500.

 

Mae'r gweithdy hwn yn ddelfrydol ar gyfer busnesau hunan-gyflogedig neu fusnesau masnachu bach gyda llai na 5 o weithwyr

** Noder, ni allwn dderbyn y canlynol: **

Dim mwy na 1 o gynrychiolwyr ym mhob busnes yn y digwyddiad hwn

** Os ydych chi'n byw y tu allan i Gymru ond yn bwriadu sefydlu busnes yng Nghymru, fe'ch derbynnir ar ein Gweithdai **

Dyddiadau a lleoliadau

16 Rhagfyr 2019, 09:30 - 16:00
Prifysgol De Cymru-cyfnewid (adeilad Aberhonddu), Pontypridd, CF37 1DL

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan