[ Neidio i Gynnwys ]

Ymgynghoriad ar y Papur Gwyn ar Roi Diwedd ar Ddigartrefedd yng Nghymru: Mynediad at Dai.

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Fel rhan o raglen o weithgarwch ymgysylltu ar y Papur Gwyn, mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau thematig i glywed eich barn am y cynigion ar gyfer diwygio'r ddeddf. 

Yn y digwyddiad hwn byddwn yn ystyried y cynigion canlynol ac yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb i ymuno â ni.

Yn y digwyddiad hwn, byddwn yn ystyried y canlynol: (y digwyddiad hwn yn unig)

  • Gwelliannau ar unwaith i lety dros dro
  • Asesu addasrwydd ar sail anghenion – lleoliad, anghenion iechyd a lles yr ymgeisydd.
  • Cynigion ar gyfer y Cynllun Digartrefedd Gartref
  • Gwelliannau tymor hwy i lety dros dro. 

Gallwch hefyd gofrestru i fynd i ddigwyddiadau ar y diwygiadau craidd i ran 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014, gwasanaethau cymdeithasol a thai, iechyd a thai a Chyfiawnder Troseddol.

Dyddiadau

14 Rhagfyr 2023, 13:00 - 16:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Fel rhan o raglen o weithgarwch ymgysylltu ar y Papur Gwyn, mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau thematig i glywed eich barn am y cynigion ar gyfer diwygio'r ddeddf. 

Yn y digwyddiad hwn byddwn yn ystyried y cynigion canlynol ac yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb i ymuno â ni.

Yn y digwyddiad hwn, byddwn yn ystyried y canlynol: (y digwyddiad hwn yn unig)

  • Gwelliannau ar unwaith i lety dros dro
  • Asesu addasrwydd ar sail anghenion – lleoliad, anghenion iechyd a lles yr ymgeisydd.
  • Cynigion ar gyfer y Cynllun Digartrefedd Gartref
  • Gwelliannau tymor hwy i lety dros dro. 

Gallwch hefyd gofrestru i fynd i ddigwyddiadau ar y diwygiadau craidd i ran 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014, gwasanaethau cymdeithasol a thai, iechyd a thai a Chyfiawnder Troseddol.

Amodau arbennig

Cynhelir y digwyddiad hwn ar-lein.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Swyddfeydd Llywodraeth Cymru / Welsh Government Offices
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan