[ Neidio i Gynnwys ]

“Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol.”

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards o gwmni Tender Write am sesiwn hyfforddi llawn ffeithiau ar sut i symud eich sgiliau ysgrifennu tendrau i’r lefel nesaf. A ydych chi’n tendro i’r sector breifat a chyhoeddus? Yna mae’r cwrs yma i chi.

Wedi ei ariannu gan Busnes Cymru, bydd y cwrs newydd yma yn rhoi mewnwelediad ffres a chanllawiau ymarferol clir ar sut i :

  • Wneud yn siwr fod eich cwmni yn “barod i dendro” pan fydd cyfleoedd yn codi
  • Sut i fod yn “Rheolwr Ceisiadau” o fewn eich busnes
  • Deall sut i greu cynnwys bidiau yn eich ymatebion
  • Rheoli’r broses adborth i greu bidiau gwell
  • Deall sut i greu ceisiai am gyfleoedd rhyngwadol yn ogystal â rhai yn y DU
  • Ymarferion ar ffurf gweithdy ymarferol ar werthuso, a datblygu ceisiadau buddugol

Mae Jamie yn ysgrifennwr ceisiadau tendro proffesiynol gyda hanes o ysgrifennu ceisiadau llwyddiannus i ystod o gwmnïau ac amrywiaeth o ddiwydiannau o adeiladwaith, peirianneg sifil, rheoli cyfleusterau , gofal iechyd, a recriwtio.

Nid ydy’r cwrs yma yn ymdrin â sgiliau sylfaenol tendro. Yn hytrach, mae’r cwrs yn fwy addas i’r rhai sydd wedi tendro o’r blaen, ac yn rhwystredig gyda diffyg llwyddiant, neu sydd ddim yn deall sut i ddatblygu cynnwys eu tendrau i gyrraedd safon uwch gyda gwell canlyniadau. Mae’n weithdy hamddenol ei ffurf gyda chymysgedd o gyflwyniadau, trafodaeth grŵp, ac ymarferion ymarferol ar y diwrnod. Os nad ydych yn siŵr ble rydych yn mynd yn anghywir, neu sut i wella - yna bydd y cwrs yma yn rhoi mewnwelediad clir ar sut i “godi eich gem” mewn proses hynod gystadleuol.

Ni fyddwn yn gallu derbyn mwy na 1 cynrychiolydd o bob busnes yn y digwyddiad yma.

Mae blaenoriaeth ar gyfer lleoedd ar y digwyddiad hwn yn cael ei roi i fusnesau bach a chanolig eu maint yn y sector preifat sydd wedi eu lleoli yng Nghymru (SME - yn llai na 250 o weithwyr).

Dyddiadau a lleoliadau

16 Hydref 2018, 09:00 - 16:00
Busnes mewn ffocws (Parc Bocam), Pencoed, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Neilltuo lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau yn awr.

23 Hydref 2018, 09:00 - 16:00
Gwesty'r Oriel, St. Asaph, LL17 0LW

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

6 Tachwedd 2018, 09:00 - 16:00
Busnes mewn ffocws (Parc Bocam), Pencoed, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 3 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

8 Tachwedd 2018, 09:00 - 16:00
Clwb Pel Droed Drenewydd, Newtown, SY16 1EN

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

14 Tachwedd 2018, 09:00 - 16:00
Busnes mewn ffocws (Parc Bocam), Pencoed, CF35 5LJ

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Dim ond 7 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

Amodau arbennig

Ni fyddwn yn gallu derbyn mwy na 1 gynrychiolydd o bob busnes yn y digwyddiad yma.

Mae blaenoriaeth ar gyfer lleoedd ar y digwyddiad hwn yn cael ei roi i fusnesau bach a chanolig eu maint yn y sector preifat sydd wedi eu lleoli yng Nghymru (SME - yn llai na 250 o weithwyr).

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


03000 6 03000
E-bost | Gwefan