[ Neidio i Gynnwys ]

Ysgrifennu Ceisiadau Tendr Uwch ac Ychwanegu Gwerth

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y weminar hon yn rhOi gwybodaeth a sgiliau uwch i chi ar greu cynigion tendro o ansawdd ar gyfer cytundebau yny sectorau cyhoeddus a phreifat.  Bydd y sesiwn yn cynnwys cyngor a chanllawiau ar y canlynol:-

  • Gwella gwybodaeth a daelltwriaeth o’r broses dendro a gofynion prynwyr
  • Awgrymiadau a thechnegau ar gyfer ysgrifennu ceisiadau yn lwyddiannus
  • Ychwanegu Gwerth
  • Rheolaeth Tendro a Strategaeth Effeithiol

Cysylltwch â'n tîm i sicrhau eich lle a derbyn cyfarwyddiadau ymuno.

Gogledd Cymru: 01745 585025
Canolbarth a Gorllewin Cymru: 01267 233 749

Dyddiadau

24 Mai 2022, 11:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

28 Mehefin 2022, 11:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Amodau arbennig

Cysylltwch â'n tîm i sicrhau eich lle a derbyn cyfarwyddiadau ymuno.

Gogledd Cymru: 01745 585025
Canolbarth a Gorllewin Cymru: 01267 233 749

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01745 585 025
E-bost | Gwefan