[ Neidio i Gynnwys ]

Ysgrifennu Cynigion Uwch, Tendro i Ennill Contractau

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Sesiwn hyfforddiant ysgrifennu cynigion ar-lein yw hon a gyflwynir gan Tenderwrite.

Cynnwys y cwrs:

•                 Ymchwil – Deall y briff, deall diwylliant y cleient.

•                 DNA – pam y byddan nhw’n dewis ni? Sut i osgoi ymateb nad yw eich cais wedi gwneud argraff dda.

•                 Strwythur y Cynnwys – sut mae strwythuro ymateb buddugol o’r dechrau un.

•                 Ychwanegu Gwerth a Buddion i Gleientiaid – beth fyddan nhw’n ei elwa gennych chi?

•                 Gwerthuso a Meini Prawf Dyfarnu – Uchafu’r tebygolrwydd o ennill sgoriau uwch

•                 Gwerth mewn Dehongli – gwneud y penderfyniadau cywir ar yr adeg gywir.

•                 Darbwyllo – sut mae darbwyllo drwy eich atebion

•                 Awgrymiadau Ardderchog ar gyfer cynigion llwyddiannus.

 

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad cysylltwch â ni ar 01656 868500 neu e-bostiwch trading@businesswales.org

Dyddiadau

26 Mawrth 2024, 09:30 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


01656 868500
E-bost | Gwefan