[ Neidio i Gynnwys ]

Ffurflen Gais Trefnydd Digwyddiadau

Os nad ydych wedi cofrestru gyda ni o’r blaen, a hoffech hyrwyddo eich digwyddiadau drwy’r Digwyddiadur Busnes, llenwch y ffurflen isod. Unwaith i’r ffurflen hon gael ei chyflwyno, byddwn yn cysylltu â chi ac yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth ategol ychwanegol.

Mae'n rhaid llenwi’r blychau sydd wedi'u nodi â *.

Manylion y Sefydliad

Cyfeiriad gohebiaeth

Cyfeiriad y swyddfa gofrestredig