[ Neidio i Gynnwys ]

Canolfan Cydweithredol Cymru

Gwybodaeth am Ganolfan Cydweithredol Cymru

Bwriad Canolfan Cydweithredol Cymru yw helpu mentrau cymdeithasol a chydweithredol a grwpiau gwirfoddol a chymunedol.

Ers 30 mlynedd a mwy, rydym wedi estyn llaw i fudiadau sydd wedi'u sefydlu a rhai sy'n dechrau datblygu, drwy gynnig cymorth ymatebol, dibynadwy a hyblyg.

Ariennir y Ganolfan yn bennaf gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru, ac rydym wedi ymrwymo i weithio gyda mudiadau a chymunedau i fynd i'r afael ag allgáu cymdeithasol, digidol ac ariannol yng Nghymru.

Rydym yn helpu cymunedau i ddatblygu busnesau neu brosiectau sy’n gwerthfawrogi pobl a’r amgylchedd cymaint ag elw.

Trefnydd y digwyddiad

Canolfan Cydweithredol Cymru
Wales Co-operative Centre
Llandaff Court, Fairwater Road
Cardiff
CF5 2XP
United Kingdom


0300 111 5050
E-bost | Gwefan