[ Neidio i Gynnwys ]

Dyfodol Adeiladu Cymru

Mae £2.3 biliwn a warir ar brojectau adeiladu

yng Nghymru bob blwyddyn

 

 •         Oes gyda chi gwmni yng Nghymru rydych yn chwilio i dyfu eich rhan chi o’i fusnes?
 •         Ydych chi eisiau gwella eich perfformiad eich hun a chodi eich awch cystadleuol?
 •         Ydych chi wedi meddwl am ddod yn chwaraewr ym marchnad adeiladu’r DU?

 

Os yw unrhyw un o’r pwyntiau uchod yn berthnasol ac rydych yn meddwl bod gyda chi’r hyn sydd ei angen, wedyn cofrestrwch eich diddordeb â:

 

Dyfodol Adeiladu Cymru.

 

Gallwn gefnogi cwmnïau bychain, canolig neu fawrion - 

p’un a ydych yn cyflenwi cynhyrchion neu wasanaethau.

 

Byddwn yn gwneud diagnosis o berfformiad cyfredol a darparu cefnogaeth arbenigol – wedi’i theilwra i’ch busnes.

 

Ariennir Dyfodol Adeiladu Cymru yn llawn gan Lywodraeth Cymru a CITB.

Bydd yn eich helpu i:

 

 •          Adnabod ffyrdd newydd o wella eich perfformiad busnes
 •          Dod yn fwy cystadleuol wrth gyflwyno cynigion am gyfleoedd newydd
 •          Deall a chyfalafu ar y technolegau diweddaraf
 •          Datblygu Cynllun Twf Strategol ar gyfer eich busnes
 •          Ennill sgiliau arwain a rheoli sy’n hanfodol ar gyfer twf
 •          Defnyddio offer a thechnegau i wella rheolaeth eich busnes
 •          Datblygu eich sgiliau marchnata i ennill mwy o gwsmeriaid
 •          Deall sut y gallwch ddefnyddio materion amgylcheddol er eich mantais
 •          Yn debyg, ennill mantais fasnachol trwy ddarparu Budd i’r Gymuned
 •          Rhwydweithio â chwmnïau adeiladu eraill a manteisio ar eu mewnwelediadau
 •          Cymhwyso am achrediad ganSefydliad Siartredig Marchnata 

www.constructionfutureswales.co.uk

 

 

Mae £2.3 biliwn a warir ar brojectau adeiladu

yng Nghymru bob blwyddyn

 

 •         Oes gyda chi gwmni yng Nghymru rydych yn chwilio i dyfu eich rhan chi o’i fusnes?
 •         Ydych chi eisiau gwella eich perfformiad eich hun a chodi eich awch cystadleuol?
 •         Ydych chi wedi meddwl am ddod yn chwaraewr ym marchnad adeiladu’r DU?

 

Os yw unrhyw un o’r pwyntiau uchod yn berthnasol ac rydych yn meddwl bod gyda chi’r hyn sydd ei angen, wedyn cofrestrwch eich diddordeb â:

 

Dyfodol Adeiladu Cymru.

 

Gallwn gefnogi cwmnïau bychain, canolig neu fawrion - 

p’un a ydych yn cyflenwi cynhyrchion neu wasanaethau.

 

Byddwn yn gwneud diagnosis o berfformiad cyfredol a darparu cefnogaeth arbenigol – wedi’i theilwra i’ch busnes.

 

Ariennir Dyfodol Adeiladu Cymru yn llawn gan Lywodraeth Cymru a CITB.

Bydd yn eich helpu i:

 

 •          Adnabod ffyrdd newydd o wella eich perfformiad busnes
 •          Dod yn fwy cystadleuol wrth gyflwyno cynigion am gyfleoedd newydd
 •          Deall a chyfalafu ar y technolegau diweddaraf
 •          Datblygu Cynllun Twf Strategol ar gyfer eich busnes
 •          Ennill sgiliau arwain a rheoli sy’n hanfodol ar gyfer twf
 •          Defnyddio offer a thechnegau i wella rheolaeth eich busnes
 •          Datblygu eich sgiliau marchnata i ennill mwy o gwsmeriaid
 •          Deall sut y gallwch ddefnyddio materion amgylcheddol er eich mantais
 •          Yn debyg, ennill mantais fasnachol trwy ddarparu Budd i’r Gymuned
 •          Rhwydweithio â chwmnïau adeiladu eraill a manteisio ar eu mewnwelediadau
 •          Cymhwyso am achrediad ganSefydliad Siartredig Marchnata

 

Cofrestrwch eich diddordeb â Dyfodol Adeiladu Cymru a dechreuwch eich taith i dwf

 

www.dyfodoladeiladucymru.co.uk

Trefnydd y digwyddiad

Dyfodol Adeiladu Cymru
Unit 5, Bridgend Industrial Estate
David Street
Bridgend
CF31 3SH
United Kingdom


07867392036
E-bost | Gwefan