[ Neidio i Gynnwys ]

Cysylltwch â Ni

Busnes Cymru ydy gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau. Gallwn eich helpu gyda chyngor ar ddechrau busnes ac ar redeg busnes, ac yn bwysicaf, eich cefnogi chi i wneud llwyddiant o’ch busnes.

Mae Busnes Cymru’n cynnig mynediad at wasanaethau cymorth gan y sectorau cyhoeddus a phreifat, a’r trydydd sector.

Mae’r math o gymorth sydd ar gael yn cynnwys:

Rydym hefyd yn cydweithio’n agos gyda busnesau a sefydliadau eraill yng Nghymru a thu hwnt i sicrhau fod pob busnes sy’n dod i gysylltiad â ni’n derbyn y pecyn cymorth gorau sydd wedi ei deilwra’n unol â’u hanghenion.

Cysylltwch â ni: