[ Neidio i Gynnwys ]

Ein defnydd o cwcis

Sut mae cwcis yn cael eu defnyddio ar y safle hwn

Pan fyddwn yn darparu gwasanaethau, rydym eisiau iddynt fod yn rhwydd, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Pan ddarperir gwasanaethau ar y rhyngrwyd, mae hyn yn golygu weithiau bod angen gosod symiau bach o wybodaeth ar eich dyfais, er enghraifft eich cyfrifiadur neu ffôn symudol. Mae’r rhain yn cynnwys ffeiliau bach o’r enw “cwcis”. Nid ydym yn defnyddio’r rhain i’ch adnabod yn bersonol, nac i ddal unrhyw ddata personol.

Defnyddir y darnau hyn o wybodaeth i wella gwasanaethau i chi trwy, er enghraifft:

Gallwch reoli’r ffeiliau bach hyn yn rhwydd eich hun os ydych yn gwybod sut. Mae arweiniad ar gael ar reoli cwcis ar y wefan All About Cookies – bydd yn agor mewn ffenestr newydd.

Cwcis a ddefnyddir gan y gwasanaeth hwn

Ceir dau fath o gwci:

Mae cwcis parhaus yn aros ar eich cyfrifiadur am gyfnod penodedig ac felly’n cael eu harbed ar ddisg caled eich cyfrifiadur. Rydym yn defnyddio cwcis parhaus i:

Mae cwcis sesiwn yn cael eu dileu pan fyddwch yn cau eich porwr ac nid ydynt fel arfer yn cael eu harbed ar ddisg caled eich cyfrifiadur. Rydym yn defnyddio cwcis sesiwn i:

Gwybodaeth bwysig am y rhestr hon o gwcis

Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys popeth. Caiff ei diweddaru wrth i wybodaeth ychwanegol gael ei chasglu gan gwmnïau ac adrannau’r llywodraeth sy’n darparu rhannau o’r gwasanaeth hwn.

Cwcis ar gyfer cynnal eich sesiwn

Mae’r cwcis canlynol yn angenrheidiol fel y gallwn ddarparu sesiwn gydgysylltiedig i chi, gwybod eich bod wedi mewngofnodi (os yw’n berthnasol) ac fel na fydd rhaid i chi ailgofnodi gwybodaeth ar gyfer pob tudalen we rydych yn gofyn amdani gan ein gwasanaeth.

Enw: EMSSESSIONID
Diben: Cysylltu eich ceisiadau â gwybodaeth rydych eisoes wedi’i darparu, o bosibl
Cynnwys nodweddiadol: qlt00j45tikm0kqnxh3hto55
Dod i ben: Ar ddiwedd y sesiwn (pan fyddwch yn cau eich porwr)

Cwcis ar gyfer mesur defnydd o wasanaethau

Trwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio ein gwasanaethau, gallwn wella’r wybodaeth a’r gwasanaeth a ddarparwn. Bydd hyn yn sicrhau bod y gwasanaeth ar gael pan fyddwch ei eisiau a’i fod yn gyflym. Rydym yn defnyddio nifer o wahanol ddulliau o gasglu’r data hyn.

Mae’r cwcis canlynol yn ein helpu i ddeall sut mae pobl yn defnyddio’r gwasanaeth hwn.

Enw: __utma
Diben: Google Analytics – Adnabod Ymwelwyr Unigryw
Cynnwys nodweddiadol: 156927724.1225493287.1328722033.1328722033.1329311517.2
Dod i ben: 2 flynedd o osod/diweddaru.

Enw: __utmb
Diben: Google Analytics – Pennu Sesiwn Ymwelydd
Cynnwys nodweddiadol: 156927724.1.10.1329311517
Dod i ben: 30 munud o osod/diweddaru.

Enw: __utmz
Diben: Google Analytics – Olrhain Ffynonellau Traffig a Llywio
Cynnwys nodweddiadol: 156927724.1328722033.1.1.utmcsr=t.co|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/XWQW3R83
Dod i ben: 6 mis o osod/diweddaru.