[ Neidio i Gynnwys ]

Chwilio am ddigwyddiad

Chwiliwch ein Digwyddiadur am hyfforddiant, seminarau, gweithdai a rhwydweithio busnes gan wahanol gyrff.

Digwyddiadau Nesaf

Defnyddiwch y cysylltiadau cyflym isod i weld rhai o’r digwyddiadau nesaf:

 • Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cyfres Gweminar
  18 Mawrth 2020 - 31 Awst 2020, 09:00 - 17:00
  Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cyfres Gweminar
  Busnes Cymru
  18 Mawrth 2020 - 31 Awst 2020, 09:00 - 17:00
  ONLINE WEBINARS ONLY, St Asaph, LL17 0LJ
  Cost: Am ddim

  Mae gennym ni amrywiaeth o weminrau am ddimi fusnesau mae Covid-19 yn effeithio arnyn nhw. Bydd y rhain yn eich helpu chi i wneud elfennau digidol yn rhan greiddiol o’ch busnes er mwyn sicrhau bod eich cwsmeriaid yn gallu dod o hyd i chi yn y byd ar-lein sy’n mynd yn fwyfwy cystadleuol.

 • Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cyfres Gweminar
  18 Mawrth 2020 - 31 Awst 2020, 09:00 - 17:00
  Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cyfres Gweminar
  Busnes Cymru
  18 Mawrth 2020 - 31 Awst 2020, 09:00 - 17:00
  ONLINE WEBINARS ONLY, Bridgend, CF35 5LJ
  Cost: Am ddim

  Mae gennym ni amrywiaeth o weminrau am ddimi fusnesau mae Covid-19 yn effeithio arnyn nhw. Bydd y rhain yn eich helpu chi i wneud elfennau digidol yn rhan greiddiol o’ch busnes er mwyn sicrhau bod eich cwsmeriaid yn gallu dod o hyd i chi yn y byd ar-lein sy’n mynd yn fwyfwy cystadleuol.

 • Level 3 ILM Coaching
  6 Ebrill 2020 - 23 Medi 2020, 09:00 - 17:00
  Level 3 ILM Coaching
  Cardiff and Vale College for Business
  6 Ebrill 2020 - 23 Medi 2020, 09:00 - 17:00
  One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF
  Cost: £187.00

  Mae’r Dyfarniad Lefel 3 hwn mewn hyfforddiant yn ddelfrydol ar gyfer rheolwyr llinell gyntaf ac arweinwyr tîm sy’n awyddus i ymarfer hyfforddiant fel dull rheoli. Bydd yn darparu adnoddau, gwybodaeth a hyder i hyfforddi pobl yn effeithiol yn y gweithle.

  Bydd y cwrs hwn yn helpu unigolion i ddeall beth sydd ei angen i fod yn hyfforddwr effeithiol, drwy ddarparu model hyfforddi a’r adnoddau a’r technegau i gefnogi dull hyfforddi. Bydd yn sylfaen berffaith mewn hyfforddiant i unrhyw reolwr. Mae’r gweithdai’n  cael eu rhannu dros gyfnod o amser fel bod unigolion yn cael profi eu sgiliau yn y gweithle a dadansoddi, asesu a gwella eu  gallu hyfforddi.

 • GWEMINAR: Creu Gwefan
  10 Awst 2020, 18:00 - 19:00
  GWEMINAR: Creu Gwefan
  Farming Connect
  10 Awst 2020, 18:00 - 19:00
  Digwyddiad ar-lein
  Cost: Am ddim

  Mae’r gweithdy hwn yn addas ar gyfer pobl sydd naill ai’n dymuno cael Gwefan o’r newydd, gwella’r wefan sydd ganddynt eisoes a’i hyrwyddo ar lein.

 • Social Media Video for Marketers
  11 Awst 2020, 09:00 - 16:30
  Social Media Video for Marketers
  Marketing Tom Media
  11 Awst 2020, 09:00 - 16:30
  Liberty Marketing Offices, Cardiff, CF14 5GJ
  Cost: O £214.80

  Marketing Tom has teamed up with experienced mobile video trainer, Anna Brees, to deliver a Mobile Video for Social Media Marketing Workshop. Anna's cv includes being a successful Broadcast Journalist working as a reporter and presenter for ITV and the BBC, a facilitator with the National Union of Journalists and who has been successfully running training courses for the past 9 months.