[ Neidio i Gynnwys ]

Chwilio am ddigwyddiad

Chwiliwch ein Digwyddiadur am hyfforddiant, seminarau, gweithdai a rhwydweithio busnes gan wahanol gyrff.

Digwyddiadau Nesaf

Defnyddiwch y cysylltiadau cyflym isod i weld rhai o’r digwyddiadau nesaf:

 • Sut i Dendro: Rhagarweiniol
  27 Awst 2019, 09:00 - 15:30
  Sut i Dendro: Rhagarweiniol
  Busnes Cymru
  27 Awst 2019, 09:00 - 15:30
  Business in Focus (Bae Caerdydd), Cardiff / Caerdydd, CF10 5LE
  Cost: Am ddim

  Mae hon yn sesiwn am ddim sy’n addas i unrhyw fusnes sydd â diddordeb mewn ennill mwy o dendrau sector cyhoeddus. Byddwn yn dangos i chi sut i fanteisio ar y £4.3 miliwn sy’n cael ei wario gan y sector cyhoeddus yng Nghymru. Byddwn yn rhannu gwybodaeth werthfawr am y broses, y rheolau a’r rheoliadau mae angen i chi eu dilyn.

 • How To Set And Achieve Your Goals With Confidence
  27 Awst 2019, 09:30 - 13:00
  How To Set And Achieve Your Goals With Confidence
  BPI Consultancy Ltd
  27 Awst 2019, 09:30 - 13:00
  BPI Consultancy, Aberdare, CF44 8DL
  Cost: £118.80

  How To Set And Achieve Your Goals With Confidence

  (all proceeds from the course will be donated to Tŷ Hafan)

 • Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De Orllewin Cymru – Cwrdd â’r Prynwr VINCI
  28 Awst 2019, 09:00 - 12:00
  Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De Orllewin Cymru – Cwrdd â’r Prynwr VINCI
  Busnes Cymru
  28 Awst 2019, 09:00 - 12:00
  Ystafell amlgyfuniad 4, Fabian Way, SA1 8EN
  Cost: Am ddim

  VINCI yw un o'r contractwyr sydd ar hyn o bryd yn gwneud cais i weithio ar Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin Cymru, ac mae'n cynnal diwrnod ymgysylltu â chyflenwyr ar 28 Awst yn y Coleg, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe, gyda rhestr hirfaith o grefftau y mae disgwyl i gyflenwyr ac isgontractwyr sydd wedi eu lleoli o fewn rhanbarth y Fframwaith eu gwneud.

  Mae VINCI Construction yn cymryd rhan yn SWWRCF a hoffent wahodd cyflenwyr ac isgontractwyr sydd wedi eu lleoli o fewn rhanbarth y Fframwaith i fynegi diddordeb mewn prisio rhai o'r gofynion o ran crefftau a geir yn y tendr, ac os yn llwyddiannus sicrhau eu lle o fewn y fframwaith, i ddod yn rhan o gadwyn gyflenwi VINCI Construction.

 • Introduction to the Event Management System
  28 Awst 2019, 15:00 - 16:15
  Introduction to the Event Management System
  Events Finder Support Team
  28 Awst 2019, 15:00 - 16:15
  Digwyddiad ar-lein
  Cost: Am ddim

  This online training session is for event organisers who wish to use the Event Management System (EMS) to promote their own events on the Business Events Finder. 

  To participate on the training session you must have already been approved as an Event Organiser.

 • Diwylliant Busnes Rhyngwladol – Japan
  4 Medi 2019, 08:00 - 13:00
  Diwylliant Busnes Rhyngwladol – Japan
  Llywodraeth Cymru
  4 Medi 2019, 08:00 - 13:00
  Ramada Plaza, Wrexham, LL13 7YH
  Cost: Am ddim

  Darganfod gwybodaeth hanfodol am ddiwylliant busnes Japan.