[ Neidio i Gynnwys ]

Chwilio am ddigwyddiad

Chwiliwch ein Digwyddiadur am hyfforddiant, seminarau, gweithdai a rhwydweithio busnes gan wahanol gyrff.

Digwyddiadau Nesaf

Defnyddiwch y cysylltiadau cyflym isod i weld rhai o’r digwyddiadau nesaf:

 • NEBOSH Tystysgrif Gyffredinol Genedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol
  3 Rhagfyr 2019 - 4 Mawrth 2020, 09:00 - 17:00
  NEBOSH Tystysgrif Gyffredinol Genedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol
  Cardiff and Vale College for Business
  3 Rhagfyr 2019 - 4 Mawrth 2020, 09:00 - 17:00
  One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF
  Cost: £1,295.00

  Mae Tystysgrif Gyffredinol Genedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol NEBOSH yn gymhwyster iechyd a diogelwch a gydnabyddir yn fyd-eang ac mae gan fwy na 175,000 o bobl yn y DU ac yn fyd-eang y cymhwyster hwn. Mae’r cwrs yn seiliedig ar gyfraith y DU ac yn hanfodol i unrhyw sy’n gweithio neu eisiau gweithio ym maes diogelwch ac iechyd. Mae’n gam cyntaf hanfodol ar gyfer y rhai sydd eisiau creu gyrfa lwyddiannus mewn Iechyd a Diogelwch.

 • Startup Club
  16 Ionawr 2020 - 26 Mawrth 2020, 17:00 - 21:00
  Startup Club
  Busnes Cymru
  16 Ionawr 2020 - 26 Mawrth 2020, 17:00 - 21:00
  Hwb Menter Wrecsam, Wrexham, LL11 1AT
  Cost: Am ddim
   Ydych chi'n meddwl y gallai fod yn amser i newid gyrfa?
   
  Mae'n flwyddyn newydd, sydd wrth gwrs yn golygu ‘Startup Club’ newydd. Dyma ein nawfed grŵp yn Wrecsam ar ôl agor ein drysau yn 2018 a chefnogi dros 100 o fusnesau trwy'r ‘Startup Club’.
 • Cychwyn Menter Gymdeithasol
  27 Ionawr 2020 - 2 Mawrth 2020, 11:00 - 13:00
  Cychwyn Menter Gymdeithasol
  Busnes Cymru
  27 Ionawr 2020 - 2 Mawrth 2020, 11:00 - 13:00
  Hwb Menter Wrecsam, Wrexham, LL11 1AT
  Cost: Am ddim

  Oes gennych chi syniad sy'n rhoi angerdd cyn elw? Mae gan Fentrau Cymdeithasol y potensial i newid y ffortiwn ar gyfer materion lleol a byd-eang, hyd yn oed, gan adael effaith barhaol ar fywydau pobl.

 • Innovate UK – SDTaP Arddangoswyr Cam 2: Herion Diogelwch Seibir ar y rhwydwaith o Declynnau – Achlysur Briffio Caerdydd
  25 Chwefror 2020, 10:00 - 16:00
  Innovate UK – SDTaP Arddangoswyr Cam 2: Herion Diogelwch Seibir ar y rhwydwaith o Declynnau – Achlysur Briffio Caerdydd
  Llywodraeth Cymru
  25 Chwefror 2020, 10:00 - 16:00
  Stadiwm y Principality Cymru, Cardiff, CF10 1NS
  Cost: Am ddim

  Mae hyd at £4m i gyllido prosiectau arddangos sy’n mynd i’r afael a diogelwch seibir ar gyfer systemau RhoD.

  Mae’r Rhwydwaith o Declynnau yn rhan o’n bywyd dyddiol, ond gyda eu manteision mae mwy o risgiau a bygythiadau diogelwch seibir yn dod.

  Mae Innovate UK a UKRI yn lansio cystadleuaeth ar gyfer yr ail gyfnod / Cam 2 o arddangoswyr dan arweiniad busnes sydd mynd i’r afael â’r herion diogelwch seibir ar y Rhwydwaith o Declynnau. 

  Ymunwch â’r Achlysur Briffio i glywed mwy am nodau ac amcanion yr alwad, a mwy o fanylion y sgôp, cymhwysedd a sut i ymgeisio

 • Introduction to the Event Management System
  26 Chwefror 2020, 10:30 - 11:45
  Introduction to the Event Management System
  Events Finder Support Team
  26 Chwefror 2020, 10:30 - 11:45
  Digwyddiad ar-lein
  Cost: Am ddim

  This online training session is for event organisers who wish to use the Event Management System (EMS) to promote their own events on the Business Events Finder. 

  To participate on the training session you must have already been approved as an Event Organiser.