[ Neidio i Gynnwys ]

Chwilio am ddigwyddiad

Chwiliwch ein Digwyddiadur am hyfforddiant, seminarau, gweithdai a rhwydweithio busnes gan wahanol gyrff.

Digwyddiadau Nesaf

Defnyddiwch y cysylltiadau cyflym isod i weld rhai o’r digwyddiadau nesaf:

 • Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni
  16 Medi 2019 - 23 Medi 2019, 17:30 - 20:30
  Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni
  Busnes Cymru
  16 Medi 2019 - 23 Medi 2019, 17:30 - 20:30
  Twr Rhydfudr, Wrexham, LL13 9XT
  Cost: Am ddim

  Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae'n gymryd i ddechrau busnes eich hun? Oes gennych chi syniad yr hoffech ei droi’n fusnes sefydledig newydd?

  Mae ein gweithdai ar gyfer busnesau newydd, a gynhelir gan ymgynghorwyr profiadol sydd wedi cynnal busnesau llewyrchus eu hunain, yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o agweddau a heriau sylfaenol dechrau a chynnal busnes.

 • Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
  17 Medi 2019, 09:00 - 13:00
  Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
  Busnes Cymru
  17 Medi 2019, 09:00 - 13:00
  King Arthur Hotel, Gower, SA3 1AD
  Cost: Am ddim

  Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u brand drwy’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dangoswn i chi sut i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol yn ein gweithdy a ariennir yn llawn.

 • Search Engine Optimisation (SEO)
  17 Medi 2019, 09:15 - 16:30
  Search Engine Optimisation (SEO)
  CPD Unit Cardiff University
  17 Medi 2019, 09:15 - 16:30
  Continuing & Professional Education - Cardiff University, Cardiff, CF24 4AG
  Cost: £198.00

  This course covers the basics of SEO and touches on more advanced topics as well. It will help you improve both the breadth and the quality of your rankings with Google and the other major search engines and make sure you get the most from every hour invested in SEO tasks.

 • Creu dyfodol cynaliadwy. Yr economi gylchol: bod yn gydnerth, achub ar gyfleoedd
  18 Medi 2019, 08:30 - 13:00
  Creu dyfodol cynaliadwy. Yr economi gylchol: bod yn gydnerth, achub ar gyfleoedd
  Llywodraeth Cymru
  18 Medi 2019, 08:30 - 13:00
  Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
  Cost: Am ddim

  Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer y sawl sy'n gwneud penderfyniadau mewn busnesau gweithgynhyrchu bach a chanolig. Drwy ddod i’r digwyddiad cewch gyfle i wneud y canlynol:

  • Trafod eich profiadau a'ch safbwyntiau ar fod yn rhan o economi gylchol.
  • Nodi meysydd yn eich busnes lle y gallwch adeiladu cydnerthedd, archwilio cyfleoedd a chefnogi llesiant cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru.

  Clywed am wasanaethau Llywodraeth Cymru sy'n gallu eich cefnogi gyda'ch camau nesaf.

 • Introduction to the Event Management System
  18 Medi 2019, 15:30 - 16:45
  Introduction to the Event Management System
  Events Finder Support Team
  18 Medi 2019, 15:30 - 16:45
  Digwyddiad ar-lein
  Cost: Am ddim

  This online training session is for event organisers who wish to use the Event Management System (EMS) to promote their own events on the Business Events Finder. 

  To participate on the training session you must have already been approved as an Event Organiser.