[ Neidio i Gynnwys ]

Chwilio am ddigwyddiad

Chwiliwch ein Digwyddiadur am hyfforddiant, seminarau, gweithdai a rhwydweithio busnes gan wahanol gyrff.

Digwyddiadau Nesaf

Defnyddiwch y cysylltiadau cyflym isod i weld rhai o’r digwyddiadau nesaf:

 • PRINCE2
  15 Hydref 2018 - 26 Hydref 2018, 09:30 - 16:30
  PRINCE2
  CPD Unit Cardiff University
  15 Hydref 2018 - 26 Hydref 2018, 09:30 - 16:30
  Continuing & Professional Education - Cardiff University, Cardiff, CF24 4AG
  Cost: £1,395.00

  This 5 day event offers a comprehensive and practical understanding of the PRINCE2® project management method and prepares delegates for the Foundation and Practitioner examinations, which are taken at the end of the course.

 • Gweithdy Porth Brexit
  17 Hydref 2018, 08:00 - 10:30
  Gweithdy Porth Brexit
  Busnes Cymru
  17 Hydref 2018, 08:00 - 10:30
  Gwesty'r Village, Coryton, CF14 7EF
  Cost: Am ddim

  Darperir y gweithdai hyn mewn partneriaeth â Thîm Masnachu a Buddsoddiad Mewnol Llywodraeth Cymru. Bwriad y gweithdai yw rhoi gwybod i fusnesau sydd o fewn yr UE am y porthol Brexit a sut all y porthol hwn helpu busnesau i asesu eu parodrwydd i allforio i’r UE ar ôl Brexit. 

 • Gweddnewid eich Busnes trwy arloesi
  17 Hydref 2018, 09:00 - 11:00
  Gweddnewid eich Busnes trwy arloesi
  Busnes Cymru
  17 Hydref 2018, 09:00 - 11:00
  Canolfan Flaengaredd Bae Baglan, Port Talbot, SA12 7AX
  Cost: Am ddim

  Ymunwch â ni ar gyfer ail ddigwyddiad brecwast Ardal Fenter Glannau Port Talbot ar y cyd â Busnes Cymru a Chyngor Castell-nedd Port Talbot. Cynhelir y digwyddiad ddydd Mercher, 17 Hydref yng Nghanolfan Arloesi Bae Baglan rhwng 9:00am ac 11:00am. Cyfle i glywed eich arbenigwr arloesi lleol yn sôn am gyfleoedd i helpu'ch busnes i dyfu trwy Arloesi, Datblygu Cynhyrchion Newydd ac Ymchwil a Datblygu. Bydd y gweithdy'n cynnig gwybodaeth ichi hefyd ynghylch sut i gael cymorth ariannol drwy raglenni SMART Llywodraeth Cymru, Innovate UK, UKRI a Horizon 2020 yr UE.  

 • Innovate UK –Achlysur Briffio Cystadleuaeth Rheilffyrdd Cyntaf o’i fath (FoaK) 2
  17 Hydref 2018, 09:30 - 16:00
  Innovate UK –Achlysur Briffio Cystadleuaeth Rheilffyrdd Cyntaf o’i fath (FoaK) 2
  Llywodraeth Cymru
  17 Hydref 2018, 09:30 - 16:00
  Gwesty'r Marriott Caerdydd, Cardiff, CF10 1EZ
  Cost: Am ddim

  Oes gennych gynnyrch a gwasanaeth arloesol sy’n barod i ymelwa yn y farchnad, ond sy heb ei brofi mewn amgylchedd y rheilffordd yn y byd go iawn?

  Ydych chi yn sefydliad rheilffordd a’r gweldiad i uwchraddio a chadarnhau eich cerbydau isadeiledd neu gorsafoedd i’r dyfodol? Os ydych, bydd y gystadleuaeth Cyntaf o’i Fath (FoaK2) yn addas. Darparwyd i “werthuso technolegau rheilffyrdd newydd am y tro cyntaf yn y byd go iawn”  

   

  Bydd Cofrestri ar gyfer yr achlysur yma yn cloi ar 16/10/18.

  Mae cofrestri yn orfodol.

 • Introduction to the Event Management System
  17 Hydref 2018, 15:00 - 16:15
  Introduction to the Event Management System
  Events Finder Support Team
  17 Hydref 2018, 15:00 - 16:15
  Digwyddiad ar-lein
  Cost: Am ddim

  This online training session is for event organisers who wish to use the Event Management System (EMS) to promote their own events on the Business Events Finder. 

  To participate on the training session you must have already been approved as an Event Organiser.