[ Neidio i Gynnwys ]

Chwilio am ddigwyddiad

Chwiliwch ein Digwyddiadur am hyfforddiant, seminarau, gweithdai a rhwydweithio busnes gan wahanol gyrff.

Digwyddiadau Nesaf

Defnyddiwch y cysylltiadau cyflym isod i weld rhai o’r digwyddiadau nesaf:

 • Startup Club
  3 Hydref 2019 - 15 Rhagfyr 2019, 17:00 - 21:00
  Startup Club
  Busnes Cymru
  3 Hydref 2019 - 15 Rhagfyr 2019, 17:00 - 21:00
  Hub Menter Wrecsam, Wrexham, LL11 1AT
  Cost: Am ddim
  Ie, mae 'Startup Club' yn ôl!
   
  Ydych chi erioed wedi meddwl am sefydlu eich busnes eich hun?
 • Cyflwyniad i Gynaliadwyedd (cwrs 3 diwrnod)
  7 Hydref 2019 - 28 Hydref 2019, 09:00 - 17:00
  Cyflwyniad i Gynaliadwyedd (cwrs 3 diwrnod)
  Academi Fusnes Gogledd Cymru
  7 Hydref 2019 - 28 Hydref 2019, 09:00 - 17:00
  Bangor University, Bangor, LL57 2DG
  Cost: O £150.00

  Wrth wraidd datblygu cynaliadwy mae'r gydberthynas rhwng y ffactorau amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.  Mae strategaeth fusnes gynaliadwy yn cael effaith gadarnhaol yn y meysydd hyn, yn creu gwerth ac yn helpu i gefnogi llwyddiant busnes. 

 • Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni
  21 Hydref 2019, 09:15 - 16:00
  Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni
  Busnes Cymru
  21 Hydref 2019, 09:15 - 16:00
  Canolfan Technoleg busnes Tredomen, Hengoed, CF82 7FN
  Cost: Am ddim

  Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.

 • Diwylliant Busnes Rhyngwladol - Tsieina
  23 Hydref 2019, 08:00 - 13:00
  Diwylliant Busnes Rhyngwladol - Tsieina
  Llywodraeth Cymru
  23 Hydref 2019, 08:00 - 13:00
  St.David's Hotel - Cardiff Bay, Cardiff, CF10 5SD
  Cost: Am ddim

  Darganfod gwybodaeth hanfodol am ddiwylliant busnes Tsieina.

 • Introduction to the Event Management System
  23 Hydref 2019, 15:00 - 16:15
  Introduction to the Event Management System
  Events Finder Support Team
  23 Hydref 2019, 15:00 - 16:15
  Digwyddiad ar-lein
  Cost: Am ddim

  This online training session is for event organisers who wish to use the Event Management System (EMS) to promote their own events on the Business Events Finder. 

  To participate on the training session you must have already been approved as an Event Organiser.