[ Neidio i Gynnwys ]

Chwilio am ddigwyddiad

Chwiliwch ein Digwyddiadur am hyfforddiant, seminarau, gweithdai a rhwydweithio busnes gan wahanol gyrff.

Digwyddiadau Nesaf

Defnyddiwch y cysylltiadau cyflym isod i weld rhai o’r digwyddiadau nesaf:

 • Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cyfres Gweminar
  7 Medi 2020 - 26 Chwefror 2021, 09:00 - 17:00
  Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cyfres Gweminar
  Busnes Cymru
  7 Medi 2020 - 26 Chwefror 2021, 09:00 - 17:00
  ONLINE WEBINARS ONLY, St Asaph, LL17 0LJ
  Cost: Am ddim

  Mae gennym ni amrywiaeth o weminrau am ddimi fusnesau mae Covid-19 yn effeithio arnyn nhw. Bydd y rhain yn eich helpu chi i wneud elfennau digidol yn rhan greiddiol o’ch busnes er mwyn sicrhau bod eich cwsmeriaid yn gallu dod o hyd i chi yn y byd ar-lein sy’n mynd yn fwyfwy cystadleuol.

 • Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cyfres Gweminar
  7 Medi 2020 - 26 Chwefror 2021, 09:00 - 17:00
  Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cyfres Gweminar
  Busnes Cymru
  7 Medi 2020 - 26 Chwefror 2021, 09:00 - 17:00
  ONLINE WEBINARS ONLY, Bridgend, CF35 5LJ
  Cost: Am ddim

  Mae gennym ni amrywiaeth o weminrau am ddimi fusnesau mae Covid-19 yn effeithio arnyn nhw. Bydd y rhain yn eich helpu chi i wneud elfennau digidol yn rhan greiddiol o’ch busnes er mwyn sicrhau bod eich cwsmeriaid yn gallu dod o hyd i chi yn y byd ar-lein sy’n mynd yn fwyfwy cystadleuol.

 • Cynhadledd Ffermio Cymru 2021
  1 Chwefror 2021 - 5 Chwefror 2021, 09:00 - 21:00
  Cynhadledd Ffermio Cymru 2021
  Farming Connect
  1 Chwefror 2021 - 5 Chwefror 2021, 09:00 - 21:00
  Digwyddiad ar-lein
  Cost: Am ddim

  Gofalwch na fyddwch yn colli unrhyw ran o Gynhadledd Ffermio Cymru 2021.

 • Wythnos Creu Gwefan Diwrnod 1: Gynllunio - SESIWN AR-LEIN
  2 Chwefror 2021, 10:00 - 12:30
  Wythnos Creu Gwefan Diwrnod 1: Gynllunio - SESIWN AR-LEIN
  Focus Newtown Enterprise Hubs
  2 Chwefror 2021, 10:00 - 12:30
  ONLINE SESSION, Newtown, SY16 1BP
  Cost: Am ddim

  MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

  Wythnos Creu Gwefan Diwrnod 1: Gynllunio

  Dyma gyfle i gael mewnwelediad arbenigol i ddylunio WordPress. Byddwn yn cynnig cyngor ac arweiniad ar y ffactorau gwahanol sydd angen sylw manwl cyn i chi adeiladu eich gwefan.

  Darganfyddwch sut i fynd ati i ysgrifennu eich cynnwys gwefan er mwyn helpu i sefydlu eich brand/sefydliad. Dewch i ddeall beth mae eich cynulleidfa'n disgwyl ei ddarllen, a chasglwch gynghorion ynghylch creu naws.

 • Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl
  29 Mawrth 2021 - 30 Mawrth 2021, 09:00 - 17:00
  Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl
  Cardiff and Vale College for Business
  29 Mawrth 2021 - 30 Mawrth 2021, 09:00 - 17:00
  One Canal Parade, Cardiff, CF10 5BF
  Cost: £180.00

  Rydyn ni’n cynnig hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth iechyd meddwl a hefyd Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (MHFA) gyda’r ddau’n darparu i gynadleddwyr ddealltwriaeth o iechyd meddwl, yr anawsterau mwyaf cyffredin a brofir ac ymyriadau ‘cymorth cyntaf’ defnyddiol.

  Mae egwyddorion iechyd meddwl yn cael eu hesbonio a’u trafod gyda chyfle i ymarfer sgiliau ‘helpu’ hanfodol i’w defnyddio yn y gweithle, y cartref a gofod cyhoeddus. Bydd y cyrsiau hyn yn magu hyder ac yn annog sgiliau i alluogi’r cyfranogwyr i gynnig cysur priodol a chyfeirio at help proffesiynol.